Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

omåttlig på engelska

— översättning och exempelmeningar

lägg till

Exampel meningar till omåttlig

Var glad, extravagant, omåttlig!
subdirectory_arrow_right Be gay extravagant, outrageous.
Är er övertygelse så omåttlig att du offrar en kvinna och ett barn för den?
subdirectory_arrow_right Is your delicacy so exorbitant that you'd sacrifice a woman and a child to it?
Titta här. Omåttlig glädje.
subdirectory_arrow_right Look at this. Excessive happiness.
Omåttlig glädje.
subdirectory_arrow_right Excessive happiness.
För min egen del undrar jag om det ligger i en omåttlig artighet och iver att behaga.
subdirectory_arrow_right As for my own, I wonder if it lies in an excessive courtesy and eagerness to please.
Han är så omåttlig och så kreativ att varje dag är som ett konstverk för honom.
subdirectory_arrow_right He's so excessive, so creative, ... so each day is like a work of art for him.
Smärtprofilen visade en omåttlig angelägenhet om hans psykiska hälsa.
subdirectory_arrow_right The pain profile showed an excessive concern about his physical health,
Det var rådet från denna person som besitter omåttlig makt i FN och som valdes ut och tränades upp av Rockefeller personligen.
subdirectory_arrow_right That... so that was the advice from this character, who has tremendous power at the United Nations, and was picked up and groomed by Rockefeller himself.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar