Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

ombud på engelska

— översättning och exempelmeningar

representative

Ombud Binks följde med transporten.
subdirectory_arrow_right Representative Binks accompanied the shipment.

counsel

Är hans ombud närvarande?
subdirectory_arrow_right Is legal counsel present?
lägg till

Exampel meningar till ombud

Som ombud för personen ifråga känner jag till vad saken gäller.
subdirectory_arrow_right As that individual's representative, I'm aware of the circumstances.
Då måste mitt ombud ha missuppfattat mig.
subdirectory_arrow_right My representative must have misunderstood me.
Bara storhertiginnans ombud.
subdirectory_arrow_right We dealt directly with the representative of the Grand Duchess.
Jag tänker inte förhandla med storhertiginnan eller hennes ombud.
subdirectory_arrow_right I will have no dealings with the Grand Duchess nor her representative.
Ni behöver ett... ombud i Torreys läger som kan hålla er informerad.
subdirectory_arrow_right You need sort of a... a representative in Torrey's camp who can keep you informed about what's happening.
Du sa att jag behöver ett ombud på Gavabutu.
subdirectory_arrow_right You suggested I needed a representative on Gavabutu.
Och den som vågar säga men till Guds personliga ombud... finner snart sitt huvud genomborrat och sin nacke tänjd... och kommer att möta Gud väldigt fort!
subdirectory_arrow_right And anybody who dares buts God's personal representative... will soon find his head pierced and his neck stretched... and will go on to meet God very quickly!
Jag var ditt ombud när Björn ville köpa sitt liv med silver.
subdirectory_arrow_right I was your representative when Bjorn wanted to buy his life with silver.
Om du vill ha ett ombud närvarande har du rätt till det.
subdirectory_arrow_right If you want an attorney to be present at this time, or any time hereafter, you are entitled to such counsel.
Ni har säkert blivit uppmanad av era ombud och era chefer att åberopa det femte tillägget.
subdirectory_arrow_right Now, Agent White, I'm sure you've been instructed by counsel and by your superiors to invoke your Fifth Amendment right.
Säger Whitaker att isolerade inte får träffa ombud... får de inte det.
subdirectory_arrow_right If Whitaker says no one in solitary can see counsel... no one sees counsel.
Ja, frun. Jag vill ha ett ombud från Galactica som rapporterar direkt till mig om säkerhetsfrågor.
subdirectory_arrow_right I would like to have a representative from Galactica... who will report directly to me about security issues.
Den ungerske premiärministern Döme Sztojay och Hitlers ombud, Edmund Veesenmayer träffades för att diskutera telegrammen.
subdirectory_arrow_right The Hungarian Prime Minister, Dome Sztojay and Edmund Veesenmayer, Hitler's representative in Hungary, met to discuss the intercepts.
Först blir Bengtsson vårt ombud, sen gör han karriär i facket.
subdirectory_arrow_right Bengtsson is our representative and makes a career in the union!
Jag är doktor James Farmer från Wiley högskola, det här är William Taylor, herr Tolsons ombud.
subdirectory_arrow_right Deputy, I'm Dr. James Farmer of Wiley College. This is William Taylor, Mr. Tolson's attorney.
För att få bukt med en allt värre situation och skydda samhället har undantagstillstånd införts för territoriet av lord Cutler Beckett, som är Hans Majestät Konungens ombud.
subdirectory_arrow_right In order to affect a timely halt to deteriorating conditions, and to ensure the common good, a state of emergency is declared for these territories by decree of Lord Cutler Beckett, duly appointed representative of His Majesty, the King.
Agent Rossi, ombud Hotchner kan Jag har ett ord med dig, snälla?
subdirectory_arrow_right Agent rossi, agent hotchner, may I have a word with you, please?
Jag är advokat och hans juridiska ombud.
subdirectory_arrow_right Nicklas Bering. I'm his legal representative.
Solomon Bishop, ombud för statsåklagarkontoret i New Jersey.
subdirectory_arrow_right Solomon Bishop, Deputy Attorney with the State of New Jersey.
Ni har rätt till juridiskt ombud...
subdirectory_arrow_right You have the right to an attorney. If you cannot afford an attorney, one will be appointed for you.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar