Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

ombudsman på engelska

— översättning och exempelmeningar

commissioner

Ombudsman Jarry återvänder till Deadwood.
subdirectory_arrow_right Commissioner Jarry returns to Deadwood.
lägg till

Exampel meningar till ombudsman

Men som deras ombudsman måste jag insistera på att vi tar hänsyn till familjen Palmers känslor också.
subdirectory_arrow_right But, as their representative, I must insist that we consider the feelings of the Palmer family as well.
Ombudsman Brunt sa att ni ville se Five Points i dess fulla prakt och elände.
subdirectory_arrow_right Commissioner Brunt, said you wanted to view the Points... in all its splendor an squalor.
Tack, ombudsman Stevenson.
subdirectory_arrow_right Why, thank you, Commissioner Stevenson.
Varje county har en ombudsman.
subdirectory_arrow_right Each county has a commissioner.
Delas upp i counties... utan en enda ombudsman härifrån.
subdirectory_arrow_right Carved into counties... with not one fucking commissioner coming from the hills.
Ombudsman Jarry återvänder till Deadwood.
subdirectory_arrow_right Commissioner Jarry returns to Deadwood.
Hugo Jarry, ombudsman utsedd av guvernör Pennington.
subdirectory_arrow_right Hugo Jarry, County Commissioner appointed by Governor Pennington.
L egenskap av ombudsman i countyt... har jag kommit hit till er... och gett er det jag vill låta trycka i er tidning... som är nyhetsorganet här i stan.
subdirectory_arrow_right In any case, sir, being the commissioner of this county... and bidding you good day... I have presented you with that to publish in your paper... as organ of record in this camp.
För att vara en jävla ombudsman... verkar Jarry inte så dålig, med tanke på vem han är.
subdirectory_arrow_right And I'll also say, for being a fucking Commissioner... this Jarry don't seem such a bad sort, under the limits of what he is.
Att anslå en sån kungörelse... utan att belöna en enda ombudsman med lokalt medborgarskap.
subdirectory_arrow_right Post a notice like that... not award even one commissioner of the three to local citizenry.
Ombudsman för Lawrence county.
subdirectory_arrow_right Lawrence County Commissioner.
Hej, ombudsman Jarry.
subdirectory_arrow_right Hello, Jarry. Commissioner Jarry.
Ombudsman sen fem dar tillbaka, ja.
subdirectory_arrow_right Commissioner Jarry now, yes, as of the last five days.
Var vänlig och rapportera att ombudsman Jarry från Yankton är här... och tänker jävlas med Al.
subdirectory_arrow_right Commissioner Jarry from Yankton has arrived to the camp... and intends to fuck Al up the ass.
Svaret är ja, ombudsman. Vad vill du veta?
subdirectory_arrow_right The answer is yes, Commissioner... what you want to know.
Du ber om att bli utkastad, ombudsman.
subdirectory_arrow_right You're buying yourself a fucking bum's rush, Commissioner.
Herr Hearst bryr sig inte om territoriell rivalitet, ombudsman.
subdirectory_arrow_right Mr. Hearst is not a partisan in territorial rivalries, Commissioner.
Jag avundas dig inte, ombudsman.
subdirectory_arrow_right I don't envy you the interval, Commissioner.
I väntan på att en ombudsman och en fackrepresentant utreder ert fall blir ni avstängd från tjänst i sex månader.
subdirectory_arrow_right Officer Parkman, pending review of your case by a civilian ombudsman and union representative, we're enforcing a six-month suspension of your active duties.
Då utnämndes jag av kongressen till ombudsman för proffsfotboll.
subdirectory_arrow_right At that time, Congress appointed me the Commissioner of Professional Football.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar