Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

omfattande på engelska

— översättning och exempelmeningar

extensive

Omfattande trafiknät utan trafik.
subdirectory_arrow_right Extensive traffic systems barren of traffic.

comprehensive

Omfattande är nog ordet du söker.
subdirectory_arrow_right I think comprehensive is the word you're looking for.
lägg till

Exampel meningar till omfattande

Omfattande rapporter från kyrkor, bårhus och sjukhus indikerar att de döda åter väckts till liv och börjat döda människor.
subdirectory_arrow_right A widespread investigation of reports from funeral homes, morgues hospitals has concluded that the unburied dead are coming back to life and seeking human victims.
På grund av dessa omständigheter: Skallens missbildning de omfattande svulsterna, förstoringen av höger överarm det vanställda huvudet och den papillära huden kallas patienten för Elefantmannen.
subdirectory_arrow_right So gentlemen, owing to the congenital exostosis of the skull, extensive papillomatous growths, pendulous masses of skin, the enlargement of the right limb and all the bones, the distortion of the head and the extensive area
Det har ryktats om doping, och omfattande distribution av anabola steroider i Sovjetunionen.
subdirectory_arrow_right There have been rumors of blood doping and widespread distribution of anabolic steroids in the Soviet Union.
Och till slut, efter ett mycket omfattande smak-test av mitt nya utvecklingsteam...
subdirectory_arrow_right And finally, after extensive and exhausting taste testing by my new research and development team...
När ni är 30 har medeltemperaturen ökat med 2½ grad Vilket leder till tyfoner, översvämnin gar, omfattande torka och hungersnöd.
subdirectory_arrow_right By the time you are 30 years old... average global temperature will have risen 2 1/2 degrees... causing such catastrophic consequences... as typhoons, floods, widespread drought, and famine.
Är det här bara en försenad El Niño effekt eller bara otur flera oväder har kommit in över Amerika. Till och med i Phoenix, Arizona, med omfattande skador.
subdirectory_arrow_right Chalk it up to a delayed El Niño effect or just a run of bad luck, ... but more storms have stretched all over America, ... even in Phoenix, Arizona, causing widespread damage.
Stargate bärgades efter en omfattande finkamning av havsbottnen.
subdirectory_arrow_right The Stargate was recovered after an extensive sweep of the ocean floor.
Bränder och plundring är omfattande.
subdirectory_arrow_right Fires and looting are reported to be widespread.
Vi får in aktuella rapporter om en omfattande förödelse som sammankopplas med en epidemi av en muterad art av galna kosjukan.
subdirectory_arrow_right We are receiving current reports of widespread mayhem... believed to be connected to a recent outbreak... of a mutated strain of mad cow disease.
En misstänkt rapporteras ha flytt till fots... och en omfattande jakt pågår i parken.
subdirectory_arrow_right One suspect is reported to have escaped on foot and a widespread manhunt is underway throughout the park.
Enbart försiktiga beräkningar, visar på omfattande strukturella skador.
subdirectory_arrow_right Even our conservative calculations project widespread damage.
Men var målet än är, kommer det bli omfattande panik runt om i landet.
subdirectory_arrow_right We can assume it will be a major city, but no matter what the target is, there will be widespread panic across this country.
Har vi någon aning om hur omfattande den här hjärntvättningen kan vara?
subdirectory_arrow_right Do we have any idea how widespread this brainwashing might be?
Du får hundra. Det var omfattande.
subdirectory_arrow_right Oh, well, that's ample.
Men troligen rör det sig om omfattande skador.
subdirectory_arrow_right But... I'm afraid we're looking at fairly widespread damage.
På mjuka kroppsdelar blir såren djupa och omfattande och blöder eller vätskar kraftigt.
subdirectory_arrow_right In the soft parts, wounds show deep and extensive attritions and are marked by extensive effusion of blood and/or serum.
Vi har ställt samman omfattande kommentarer åt er.
subdirectory_arrow_right We've managed to put together extensive notes for you. Very extensive.
Jordbruk är fortfarande det mest omfattande yrket.
subdirectory_arrow_right Agriculture is still the world's most widespread occupation.
Mosaik är källan för omfattande nationell mediakännedom, vilket är precis den typ av strömning som berättigar till utökad bearbetning av F.O.I.A.
subdirectory_arrow_right Mosaic's the subject of widespread national media attention, which is precisely the type of issue which qualifies for expedited processing under F.O.I.A.
Vid detta laget är jag säker på att du har en omfattande reserv av båda.
subdirectory_arrow_right By now I trust you have ample reserves of both.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar