Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

omfattning på engelska

— översättning och exempelmeningar

extent

Ja, kanske inte i samma omfattning som ni är, men...
subdirectory_arrow_right Well, perhaps not to the extent that you are, but...

scope

Glöm fågeln och använda omfattning, wanker dig.
subdirectory_arrow_right Forget the bird and use the scope, you wanker.

magnitude

En tragedi av denna omfattning måste vara någons fel.
subdirectory_arrow_right A tragedy of this magnitude has to be somebody's fault.
lägg till

Exampel meningar till omfattning

Omfattning okänd.
subdirectory_arrow_right Extent unknown.
Du inser förstås att en läcka av allvarlig omfattning har ägt rum inom avdelningen.
subdirectory_arrow_right You realize of course that a leak of serious magnitude has taken place within this department.
Jag visste inget om lögnernas utbredning, bedrägeriets omfattning.
subdirectory_arrow_right I had no idea the extent of the lie, the level of deception.
En tragedi av denna omfattning måste vara någons fel.
subdirectory_arrow_right A tragedy of this magnitude has to be somebody's fault.
Ja, kanske inte i samma omfattning som ni är, men...
subdirectory_arrow_right Well, perhaps not to the extent that you are, but...
Förbered mottagande av en patient. Omfattning av skador okänd.
subdirectory_arrow_right Dr. Franklin to Medlab One, prepare to receive one patient human, extent and cause of injuries unknown.
Rapporterna om förödelsens omfattning är fortfarande osäkra, men troligen ligger både Los Angeles, Washington och New York i ruiner.
subdirectory_arrow_right Reports are unclear as to the extent of the devastation, but it appears that Los Angeles, Washington, and New York are in ruins.
Lnnan vi har honom, vet vi inte läckans omfattning.
subdirectory_arrow_right Until we have him, we won't know the extent of the leak.
Men ändå, om du... skulle vi bli tvungna att gå vidare och dra in din licens... och sedan åtal dig enligt lagens strängaste omfattning.
subdirectory_arrow_right Just the same, if you were... we'd have to go ahead and pull your license... and then prosecute you to the fullest extent of the law.
Vi gjorde en AVO, och analysen visade en dramatisk stigande omfattning... med betydelsefull horisontell rubbning.
subdirectory_arrow_right Did AVO, and the analysis showed dramatically increasing amplitude with significant horizontal displacement.
Men jag kan inte föreställa mig omfattning av erat avtal.
subdirectory_arrow_right But I can't imagine that's the extent of your arrangement.
Vi vet inte skadans omfattning förrän vi öppnar upp.
subdirectory_arrow_right We do not know the extent of damage until we open up.
Hur stor omfattning har skadorna på sjukhuset?
subdirectory_arrow_right What is the extent of the damage in the hospital?
Jag kan inte berätta till vilken omfattning.
subdirectory_arrow_right I cannot tell you to what extent.
Flera mindre jordskalv har rapporterats utanför Santa Monicas kust, med ökande omfattning.
subdirectory_arrow_right Several small earthquakes have been reported off the coast of Santa Monica, each increasing in magnitude.
Bara så vi är överens, att se spöken, framtiden, är det omfattning på våra superkrafter?
subdirectory_arrow_right Just so we're straight, seeing ghosts, seeing the future, that is the extent of our superpowers?
Så, Boomer, vågar du spekulera i skadans omfattning.
subdirectory_arrow_right So, Boomer, you never want to speculate as to the extent of the injury.
Infektionens omfattning är inte fastställd.
subdirectory_arrow_right What? The extent of the infection is to be determined.
Doktorn sa att han fått en hjärnblödning. De vet inte skadas omfattning än men han kan inte styra nationen som läget är nu.
subdirectory_arrow_right The doctor says that he has a cerebral hemorrhage they don't know the extent of the damage, but obviously he's not able to serve.
Jag samlar kraft nödvändig för magi av stor omfattning.
subdirectory_arrow_right I'm gathering the magical forces necessary for a spell of this magnitude.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar