Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

omodern på engelska

— översättning och exempelmeningar

outdated

Den är omodern nu, precis som spinnrocken.
subdirectory_arrow_right All outdated now, like the spinning wheel.
lägg till

Exampel meningar till omodern

Du är omodern. skärp och hängslen.
subdirectory_arrow_right They're out of date high-button shoes, belt and suspenders.
Den är omodern nu, precis som spinnrocken.
subdirectory_arrow_right All outdated now, like the spinning wheel.
Ganska omodern, har vi sålt ingen sedan revolutionen.
subdirectory_arrow_right Quite unfashionable, we've sold none since the revolution.
Den var omodern, oorganiserad.
subdirectory_arrow_right It was out-of-date, disorganized.
Patriotismen är nog förlegad och möjligen även omodern.
subdirectory_arrow_right Perhaps patriotism is old-fashioned. Perhaps love of country is outdated.
Jag röstar inte, men det är 1954 nu och en kolonialexpedition känns rätt omodern.
subdirectory_arrow_right I don't vote, so I shouldn't talk, but colonial expeditions are a bit passé in 1954, no?
Jag är tydligen inte så omodern.
subdirectory_arrow_right I guess I'm not as unfashionable as I once was.
Varifrån får ni en sån omodern entusiasm?
subdirectory_arrow_right Where do you get such unfashionable enthusiasm?
Inrotad och omodern, har ledarskapet visat sig vara rädd för de banbrytande tankar det här utskottet har försökt att uppfylla.
subdirectory_arrow_right Entrenched and outmoded, the leadership has shown itself fearful Of the pioneering thoughts this committee and I have tried to imbue.
Köksutrustningen är omodern, men ni lagar väl mat med armbandsklockan?
subdirectory_arrow_right Oh, the kitchen appliances are a little outdated, but you people can cook with your wrist watches now, can't you?
Omodern men oemotståndlig.
subdirectory_arrow_right Out-of-date but gorgeous.
Verklighetsfrånvänd, omodern.
subdirectory_arrow_right Out of touch. Out of date, perhaps.
Det är en omodern och rasistisk lag, och de menade en indian.
subdirectory_arrow_right That is an outdated and racist law. And obviously they meant American Indian.
Bara omodern, antar jag.
subdirectory_arrow_right Just unfashionable, I suppose.
Den är omodern.
subdirectory_arrow_right Well, it's out of date.
När forskarna var borta gick världen över till omodern vetenskap.
subdirectory_arrow_right The best scholars have disappeared, the world is declining with outdated science,
Vi tvingas klara oss med undermålig och omodern utrustning.
subdirectory_arrow_right We are forced to make do with substandard and out-of-date equipment.
Men jag är klumpig och omodern.
subdirectory_arrow_right But I'm awkward and unfashionable.
Öga för öga är en omodern filosofi.
subdirectory_arrow_right An eye for an eye is a philosophy millennia out of date.
Den mystiske mannen hade alltså omodern utrustning.
subdirectory_arrow_right So our mystery man was wearing outdated gear. Mm-hmm.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar