Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

område på engelska

— översättning och exempelmeningar

area

Område Able 9, aktivitet noll.
subdirectory_arrow_right Area Able 9: Activity zero.
lägg till

Exampel meningar till område

Korta perioder överlappar ett område i deras universum ett område i vårt.
subdirectory_arrow_right For brief periods of time, an area of their space overlaps an area of ours.
Vi bombar sönder ett område och sen följer sju divisioner upp det.
subdirectory_arrow_right We'll pulverize an area 31/2 miles wide with bombing. Then seven divisions will follow.
Det är mitt område, inte Burtons, så...
subdirectory_arrow_right That's my area, not Burton's area, so...
Ett område, två kvarter runt Morgan Library är nu beredskapsområde.
subdirectory_arrow_right The area for two blocks around J.P. Morgan's library... is now an emergency zone.
I Eastbourne råkade ett ungt par parkera på reglerat område. När de skulle åka sa en polisman att de befann sig på förbjudet område.
subdirectory_arrow_right Apparently, in Eastbourne the other day, a young couple parked in one of these regulated areas, and just as they were leaving, a constable pulled them over and told the driver he'd been in a prohibited area.
Från midnatt fram till nu, har det snöat i vårat område. Och som ni kan se, så kommer det att hålla på de närmsta timmarna i Metro området.
subdirectory_arrow_right From midnight till the current hour, snow has been progressing into our area, and you can see just acids night hour, around see immediate, near metro area.
Jag behöver hjälp av LA-polisen att spärra av ett område från söder om Temple till norr om Second Street.
subdirectory_arrow_right I need lapd to cordon off a one block area running south from temple north to second street
Vad ger regeringen för understöd åt en infiltrerad agent i ett oskyddat område?
subdirectory_arrow_right Tell me, what's the benefits package of a government operative... working for a covert branch of the State Department?
Och nästa två bryter ner nummer från samma område till mindre, enklare delar att sköta.
subdirectory_arrow_right And the next two break down numbers from the same area into smaller, easier to manage blocks.
Täckte man in områdena för de tre attackerna gav det oss ett positions område.
subdirectory_arrow_right You're saying this is the area he wanted to black out because that's only a couple blocks from here. It's the J. Edward Rice Building.
Området med Pepsiautomaten, det är ditt område.
subdirectory_arrow_right That little area with the Pepsi machine, that's your area.
Du letar som en galning i ett område, och hoppar sedan till det näst sannolika området och letar där.
subdirectory_arrow_right You look like crazy in one area, and then jump to the next most likely area and look there.
Stadgar vi oss så kommer inte Yakuzan att göra intrång på vårt område. De säger att det här är deras område.
subdirectory_arrow_right If we settle, it means no more Yakuza trespassing into this area.
För att kunna rena ett område från en ohelig ande... är det första som krävs, att sagda område rensas noggrant.. på den avlidnes jordiska ägodelar.
subdirectory_arrow_right In order to cleanse an area of an unhealthy spirit... it is first required, that said area be thoroughly... eradicated of all the decedent's earthly possessions, belongings and reminders.
Om man inte kan ta sig ur målområdet så ska man försöka hitta en trygg zon inom det område som angrips.
subdirectory_arrow_right If you can't find a way through the area of attack we are told to find a safe zone within the area being attacked.
Jag ber att alla som är i detta område och på strandpromenaden avlägsnar sig från området.
subdirectory_arrow_right I am asking everyone who is in this area of Allenby and the area of the boardwalk to move away from the area.
.. att de kan bli över-misstänksamma mot sin omgivning... och återigen så vet vi att detta område är suspekt... vid allvarliga mentala sjukdomar som scizofreni.
subdirectory_arrow_right And again we know that this area is a suspect area in severe mental illness like schizophrenia.
Det är inte vårt område.
subdirectory_arrow_right That's not our area. That's not your area?
Onlinespel klarar bara av ett visst antal spelare på ett område. Men Jennas kod tillåter hundratals spelare på ett område utan problem.
subdirectory_arrow_right Right now, online games can only handle so many players in one area before the program slows down or crashes, but Jenna's code allows our game to host hundreds of players in a single location without any of those problems.
Område 48, område 49.
subdirectory_arrow_right Area 48. Area 49.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar