Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

omvänt på engelska

— översättning och exempelmeningar

vice versa

Tar du honom och omvänt?
subdirectory_arrow_right Uh... Do we all take him, or vice versa?
lägg till

Exampel meningar till omvänt

Har han omvänt dig?
subdirectory_arrow_right He converted you?
Har Inga omvänt dig?
subdirectory_arrow_right No. Has Inga converted you?
Skyhook, fast omvänt.
subdirectory_arrow_right Skyhook in reverse.
Vi har funnit att Andromeda fungerar som en liten reaktor som gör materia till energi och omvänt.
subdirectory_arrow_right We just found out Andromeda works like a little reactor: Converts matter to energy, energy to matter directly.
Som hos Jack Spratt och hans fru, men omvänt.
subdirectory_arrow_right Rather like Jack Spratt and wife, only in reverse.
Jag har själv omvänt honom.
subdirectory_arrow_right I converted him.
Hustrun säger att försöket var relaterat till depression över deras dotters död samt även omvänt, citat, hans karriär. Slut citat.
subdirectory_arrow_right The wife says this attempt was related to depression over the death of their daughter and also by reverses in, quote, his career, end of quote.
Hustrun säger att försöket var relaterat till depression över deras dotters död samt även omvänt, citat, hans karriär. Slut citat.
subdirectory_arrow_right The wife says this was related to depression over their daughter's death and also by reverses in, quote, his career end of quote.
Omvänt slag.
subdirectory_arrow_right Reverse punch.
Det var nog ett molekylärt omvänt fält som fick den att falla sönder.
subdirectory_arrow_right We think the shuttle was caught in a molecular reversion field, which caused the structure of the ship to deteriorate.
Det vore slarvigt att inte upplysa dig om att i Staten mot Johnson och Staten mot Fisher, båda 1985. Avslag om ändrad juridiktion har oftast fått ett omvänt beslut vid överklagan.
subdirectory_arrow_right It would be remiss not to tell you that in State vs. Johnson and State vs. Fisher both in 1985 Failure to consider a change of venue has been a reversible decision on appeal.
De förstår inte hur vi lever eftersom deras åldrande är omvänt.
subdirectory_arrow_right They don't understand how we live. They see us as strange because their aging process is reversed.
Jag provade ett omvänt slag och sträckte mig.
subdirectory_arrow_right I tried a reverse curl this morning. I think I pulled a tendon.
Jag skulle söka upp dig. Inte omvänt.
subdirectory_arrow_right You'd find a way to have me look for you... and not the other way round.
Han har frågat om er alla och vill veta om dina riddare har omvänt sig till Frälsaren eller... ?
subdirectory_arrow_right He inquires after each of you, and is curious to know if your knights have converted to the word of our saviour or... ?
Har dina röda vänner omvänt dig?
subdirectory_arrow_right Have your red friends converted you?
De har inte omvänt mig.
subdirectory_arrow_right They haven't converted me.
Tar du honom och omvänt?
subdirectory_arrow_right Uh... Do we all take him, or vice versa?
Jag tror det var omvänt.
subdirectory_arrow_right It was the other way round,
Storleken på primaternas testiklar är omvänt korrelerat till kvinnors trohet.
subdirectory_arrow_right The reason is, primate teste size inversely corresponds to the fidelity of our females.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar