Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

omvandlar på engelska

— översättning och exempelmeningar

change

Hur omvandlar man obligationer till kontanter?
subdirectory_arrow_right How do you even change bearer bonds into cash?
lägg till

Exampel meningar till omvandlar

Detta omvandlar stjärnans kol och syre till rent väte.
subdirectory_arrow_right This will cause a cascade effect that will transform the star's carbon and oxygen into elemental hydrogen.
Det omvandlar värmen och trycket till energi. Ju djupare och varmare det är, desto starkare blir skeppet.
subdirectory_arrow_right The unobtanium transforms the heat and pressure into energy, reinforcing the ship, so the hotter and deeper she gets, the stronger she gets.
Det är en upptransformator som omvandlar volttal och strömstyrka vid höga frekvenser.
subdirectory_arrow_right It's basically a step-up transformer... which converts relatively low-voltage high current to high-voltage low current... at high frequencies.
Istället för att tillåta att Islam omvandlar oss så försöker några muslimer att omvandla Islam till att tjäna deras politiska agenda.
subdirectory_arrow_right Instead of allowing islam to transform us, some muslims are trying to transform islam to serve their political agenda.
Han omvandlar dem.
subdirectory_arrow_right He need time to change them.
Orsaken till varför han använde detta medel är att det finns massor av klor i perkloretylen, och neutrinerna omvandlar det till argon, och på så sätt kan man räkna ut hur många neutriner som har passerat, och då vet man hur många neutriner som kommer från solen.
subdirectory_arrow_right Well, the reason he had this dry cleaning fluid is there's lots of chlorine in perchloroethylene, and one neutrino will change it to one atom of argon and so you can know how many neutrinos have hit it, and then you know how much neutrino activity is coming from the sun.
Det är det ni japaner aldrig någonsin kommer att förstå. För ni använder den här styrkan och omvandlar den till brutal styrka för att terrorisera andra.
subdirectory_arrow_right This is what you Japanese will never never understand because you use this strength and change it into brutal power to terrorize others
Jord myllrar av aktiva mikroorganismer som ger näring, gräver, syresätter och omvandlar.
subdirectory_arrow_right Soils teem with the incessant activity of micro-organisms, feeding, digging, aerating and transforming.
Den tar jorden med sin tyngd, och omvandlar den till möjligheter. Den sträcker sig mot ljuset, mot hoppet, mot Gud!
subdirectory_arrow_right It takes the earth with all its heaviness and transforms it into possibility, reaching for the light, which is hope, which is God!
På sin väg värmer den upp den omgivande luften och omvandlar gas och stoft till het plasma.
subdirectory_arrow_right It crushes and superheats the air surrounding it, transforming gas and debris into white-hot plasma. At 35, 000 degrees, it's burning brighter than a million suns.
Universums beskaffenhet planeternas banor och hur man omvandlar metall till guld.
subdirectory_arrow_right The world order... the orbits of the planets... the transformation of metal into gold.
När jag började min forskning och då upptäckte jag också att de bara inte dödar sina offer, utan att ibland dem omvandlar de också.
subdirectory_arrow_right As I started my research, I also discovered that they do not just kill their victims, they sometimes transform them.
Det är en sjukdom som omvandlar människor till farliga rovdjur.
subdirectory_arrow_right It's a transformative disease that makes people predatory and extremely dangerous.
Hur omvandlar man obligationer till kontanter?
subdirectory_arrow_right How do you even change bearer bonds into cash?
Det omvandlar koldioxid till syre och vatten.
subdirectory_arrow_right Carbon dioxide changes into oxygen and water once it comes into contact with it.
Sen sprids silverjodidkristaller, som binder till blandningen och omvandlar den till regn. Smart Rain.
subdirectory_arrow_right Then the silver iodine crystal is disbursed, binding with the formula to transform it into rain, which we call Smart Rain.
En känsla av trygghet omvandlar själen.
subdirectory_arrow_right It's because a sense of safety transforms the spirit.
En känsla av trygghet omvandlar själen.
subdirectory_arrow_right A sense of safety transforms the spirit.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar