Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

ondska på engelska

— översättning och exempelmeningar

evil

Ondska med litet O.
subdirectory_arrow_right Evil with a small E.

wicked

Varelsen tar ondska på allvar.
subdirectory_arrow_right This thing takes wicked very seriously.
lägg till

Exampel meningar till ondska

Eve Ondska, lilla fröken Ondska.
subdirectory_arrow_right Eve Evil, little Miss Evil.
... det är Hedley och till den ondska och till den ondska han representerar!
subdirectory_arrow_right ... that's Hedley and to the evil and to the evil for which he stands!
Ondska sprider ondska genom kontakt...
subdirectory_arrow_right Evil breeding evil by contact.
Om någon pålägger dig ondska, besvara inte med ondska.
subdirectory_arrow_right If one receives evil from another, let one not do evil in return.
Ondska fogad till ondska.
subdirectory_arrow_right Evil stitched to evil, stitched to evil...
Mamma sa att ondska följer ondska.
subdirectory_arrow_right My mother used to say that evil follows evil.
Ondska föder ondska.
subdirectory_arrow_right Evil begets evil, Mr. President.
Ondska andas ondska.
subdirectory_arrow_right Evil breeds evil.
ARTHUR DEAN, FÖRFATTARE Det är ondska att inte ha känslor.
subdirectory_arrow_right It's frightening. It's monstrous. It's evil to not have feelings.
Ondska är ondska.
subdirectory_arrow_right Evil is evil, he would say.
Det är ondska!
subdirectory_arrow_right It's evil!
Vapen och ondska evil... ondska...
subdirectory_arrow_right Guns and evil. Evil.
Ondska.
subdirectory_arrow_right ... it's Evil.
Bekämpningsmedel är onda. Vilket betyder att kommerciella blommor är genomdränkta i ondska. Men floran är naturens svar på ont.
subdirectory_arrow_right Pesticides are evil, which means that commercial flowers are doused in evil, but plant life is nature's answer to evil.
Men övervinns inte av ondska, utan övervinn ondska med godhet.
subdirectory_arrow_right Be not overcome of evil. But overcome evil... with good.
För att det finns godhet och ondska och ondska måste straffas.
subdirectory_arrow_right Because there is good and evil, and evil must be punished.
Det var ondska.
subdirectory_arrow_right It's evil.
Det här är ren ondska!
subdirectory_arrow_right It's evil! It's pure evil!
Ondska föder ondska för ondskans skull fram till dess att allt upphör.
subdirectory_arrow_right Evil begetting evil for the sake of evil until the end of all times, ah?
Båten var ond men det var en acceptabel grad av ondska.
subdirectory_arrow_right The boat was evil, but it was an acceptable level of evil.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar