Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

orätt på engelska

— översättning och exempelmeningar

wrong

Förlåt mig, jag har gjort er orätt.
subdirectory_arrow_right Give me your pardon, sir, I've done you wrong.
lägg till

Exampel meningar till orätt

Vet du inte att det är orätt att stjäla sånt som tillhör andra?
subdirectory_arrow_right Don't you know it's wrong to take things that belong to other people?
Förlåt mig, jag har gjort er orätt.
subdirectory_arrow_right Give me your pardon, sir, I've done you wrong.
Hörde du något orätt?
subdirectory_arrow_right Did you hear anything that was ugly or wrong?
Sorg över den orätt som begåtts mot Rom och denna gärning.
subdirectory_arrow_right And pity to the general wrong of Rome, as fire drives out fire, so pity, pity, hath done this deed on Caesar.
Man har handlat orätt mot Caesar.
subdirectory_arrow_right If thou consider rightly of the matter, Caesar has had great wrong.
Jag vill inte handla orätt.
subdirectory_arrow_right I will not do them wrong.
Jag handlar hellre orätt mot den döde, än mot ärevördiga män.
subdirectory_arrow_right I rather choose to wrong the dead, to wrong myself and you, than I will wrong such honorable men.
Det var orätt mot de ärevördiga som dräpte Caesar.
subdirectory_arrow_right I fear I wrong the honorable men whose daggers have stabbed Caesar.
Du har gjort mig orätt.
subdirectory_arrow_right Most noble brother, you have done me wrong. Judge me, you gods!
Orätt mot en bror?
subdirectory_arrow_right Wrong I mine enemies? And, if not so, how should I wrong a brother?
Jag lovar i Guds namn att ta upp kampen mot alla illdådare men aldrig i orätt sak och aldrig som nidingsdåd.
subdirectory_arrow_right In the name of each man here, I vow in God's name... to do battle against all evildoers. But never in any wrong cause, nor do any outrage.
Jag har lärt dig att skilja mellan rätt och orätt, mellan kärlek och lusta.
subdirectory_arrow_right You have been taught the difference between right and wrong, between good and evil, between love and lust.
Man gör mig orätt, och jag tål det ej.
subdirectory_arrow_right They do me wrong... and I will not endure it.
Jag menar inte att ni gör orätt.
subdirectory_arrow_right I don't mean to suggest anything is wrong.
Jag är ledsen om jag handlade orätt.
subdirectory_arrow_right I'm sorry if I did wrong. Hush, Mama.
Vi har inte glömt eller förlåtit hur orätt ni handlade mot er kung.
subdirectory_arrow_right We have not forgotten or forgiven the wrong you did our Royal person.
Kan detta vara orätt?
subdirectory_arrow_right How can anyone say this is wrong?
Ers Majestät är på orätt spår.
subdirectory_arrow_right Your Majesty is on the wrong track.
Du gör mig orätt, syster och dig själv, när du behandlar mig som simpel piga.
subdirectory_arrow_right O, good sister, wrong me not, nor wrong yourself, To make a bondmaid and a slave of me.
Rätt eller orätt, det måste alltid komma först.
subdirectory_arrow_right Right or wrong, they must always come first.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar