Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

ordalag på engelska

— översättning och exempelmeningar

words

Vi skapar våra egna ordalag
subdirectory_arrow_right We'll make our own words

terms

Du måste komma till ordalag med det.
subdirectory_arrow_right You have to come to terms with that.
lägg till

Exampel meningar till ordalag

Nej, inte i klara ordalag.
subdirectory_arrow_right Well, not exactly. I mean, not in so many words.
Han påstod i de mest positiva ordalag hans helhjärtade stöd... liksom den i senaten och representanthuset... och presidenten av dessa USA.
subdirectory_arrow_right He asserted in the most positive terms his wholehearted support... as well as that of the Senate and the House of Representatives... and the president of these United States.
Jag har här ett telegram från guvernören... uppgift i de mest positiva ordalag... att endast omedelbar och drastiska åtgärder... hos myndigheter utanför och ovanför län tjänstemän... kan minska den nuvarande nästan anarki... i Johnson County.
subdirectory_arrow_right I have here a telegram from the governor... stating in the most positive terms... that only immediate and drastic action... on the part of authorities outside and above county officials... can reduce the current state of almost anarchy... in Johnson County.
Under omständigheterna, jag blev förvånad över att se honom och jag frågade honom vad han gjorde här och jag föreslog i starka ordalag att han i framtiden skulle ta sina bilder någon annanstans.
subdirectory_arrow_right I was surprised to see him, and asked him what he was doing here. I suggested in strong language that he bring his pictures somewhere else.
Det borde inte vara för svårt att ta reda på, men att komma med ordalag kan vissa sig vara mer komplicerat.
subdirectory_arrow_right Well, that shouldn't be hard to find. But coming to terms with it could prove to be more complicated.
Under rättegången har den tilltalade beskrivits i översvallande ordalag.
subdirectory_arrow_right During this trial, you have heard people portray the defendant in glowing terms.
Ett kungligt påbud, som i bindande ordalag fastslår följande:
subdirectory_arrow_right A Royal licensing law, which states, in binding language, as does follow:
Vi skapar våra egna ordalag
subdirectory_arrow_right We'll make our own words
Du måste komma till ordalag med det.
subdirectory_arrow_right You have to come to terms with that.
I enkla ordalag, vi strålade dig upp, och sen ner igen.
subdirectory_arrow_right In layman's terms, we beamed you up. And then down again.
Jag vägrar att förplikta flickan för hennes välgång till en man, som jag inte har så vänliga ordalag med, har aldrig varit heller!
subdirectory_arrow_right I will not have the girl obliged for her welfare to a man with whom I am not on friendly terms with, never have been!
Kom du någonsin till ordalag med din far?
subdirectory_arrow_right Did you ever come to terms with your dad?
I kyliga medicinska ordalag beskrevs en leukemi i slutfasen.
subdirectory_arrow_right In cold clinical terms they said she had terminal leukemia.
Jag vill att du hör det här i ovissa ordalag.
subdirectory_arrow_right I want you to hear this in no uncertain terms.
Vi ber allmänheten om information I väldigt allmänna ordalag.
subdirectory_arrow_right Appealing for information from the public in very general terms.
En internationell grupp av vetenskapliga experter sade i otvetydiga ordalag att global uppvärmning är verklig och att det nästan säkert är på grund av det vi människor gör mot planeten.
subdirectory_arrow_right An international group of scientific experts said in no uncertain terms global warming is real and it's almost certainly caused by what we humans do to this planet.
Jag ska förklara det i ordalag du kanske förstår!
subdirectory_arrow_right Let me see if I can explain it to you in words you might be able to understand.
Det innehåller antingen min biologiska mammas nummer, eller så står det i kalla ordalag att hon inte vill träffa mig.
subdirectory_arrow_right Because it's either my birth mother's phone number, or-or very, very cold language saying she never wants to meet me.
Din pappa måste ha skissat det i tydliga ordalag... ni gör slut, eller så är det slut med henne.
subdirectory_arrow_right Your dad must have outlined it in no uncertain terms... you break up, or she's ruined.
Kan ni beskriva i allmänna ordalag vad ni hittade i rummet?
subdirectory_arrow_right Could you just describe, in general terms, what you found in the bedroom when you went through it?
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar