Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

orden på engelska

— översättning och exempelmeningar

order

Orden har nog uppkallats efter honom.
subdirectory_arrow_right The order must have been named after him.
lägg till

Exampel meningar till orden

Jag har bara bilder på orden i oordning.
subdirectory_arrow_right I just have the photographs of the words, out of order.
Allt man behöver göra är att sätta orden i rätt ordning.
subdirectory_arrow_right Thank you. All one has to do is put the words in the proper order.
När jag presenterat honom, säger du orden du lärt dig och blir det svårt, hjälper jag dig.
subdirectory_arrow_right When I introduce him to you, just say the words you've learnt. If you have trouble with the words, I'll help you, nothing to worry about.
Skicka orden, skicka orden.
subdirectory_arrow_right Send the word, send the word
Orden i boken är som ett spår man kan följa.
subdirectory_arrow_right Words are important! The words in the book are like a trail for people to follow.
Under stenarna finns orden, och vissa av orden är deras.
subdirectory_arrow_right Under the rocks are the words and some of the words are theirs.
Han nämnde orden kula och skalle.
subdirectory_arrow_right He mentioned the word bullet and the word brain.
Ordet du söker är wow, och orden jag söker är sug på den.
subdirectory_arrow_right Oh, yeah, the word you're looking for is wow, and the words I'm looking for are in your face.
Lär dig inte orden, låt orden lära dig.
subdirectory_arrow_right And don't learn the words. Let the words learn you.
När jag säger orden söt och njutning... Vem ser du?
subdirectory_arrow_right When I say the word pretty, when I say the word pleasure... who do you see?
Det beror väl på hur man vill väga orden ordet... 1919, samlades tiotusen människor i Amritsar i Indien för att protestera mot det brittiska kolonialstyret.
subdirectory_arrow_right Well, I guess that depends on one's definition of the words. Word. In 1919, in India, 10, 000 people gathered in Amritsar to protest the tyranny of British rule.
Jag vet att det är naturligt att vara ledsen, men inte av orden han dör, utan från livet som vi såg före orden.
subdirectory_arrow_right And I know it's only natural to be sad, but not because of the words He dies, but because of the life we saw prior to the words.
När de har den nya positionen, är orden i en ny ordning som avslöjar en ny text.
subdirectory_arrow_right When they have their new position, the words are in a new order, revealing a new text.
Försök att få din lagkamrat att förklara ordet längst upp på kortet, utan att säga orden under.
subdirectory_arrow_right So, you try to get your team mate... to say the word on the top of the card... but you can't say any of the words listed beneath.
För att komma hit måste man öppna en tung dörr med orden Tillträde förbjudet.
subdirectory_arrow_right In order to get here, you have to open a really quite heavy door with the words No Entry on it.
Orden är där, men i fel ordning.
subdirectory_arrow_right Well, all the words are there. They're just in the wrong order.
Howard beställer inget, men han kommer på en snuskig kommentar som involverar orden paj eller ostkaka.
subdirectory_arrow_right Howard won't order anything, but he will come up with some sort of skeevy comment involving the words pie or cheesecake.
Det är långt mellan orden och mellanslagen är nästan oändliga.
subdirectory_arrow_right So the words are really far apart... and the spaces between the words are almost infinite.
Jag kan fortfarande känna dig och orden som är våra men det är i det oändliga avståndet mellan orden jag befinner mig nu.
subdirectory_arrow_right I can still feel you, and the words of our story... but it's in this endless space between the words that I'm finding myself now.
Vår orden är dedikerade att beskydda Kristi ord.
subdirectory_arrow_right Our order is dedicated to the protection of the Word of Christ.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar