Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

organisation på engelska

— översättning och exempelmeningar

organization

Organisation är improvisationens fiende.
subdirectory_arrow_right The organization is enemy of the improvisation.

organisation

Organisation, disciplin och lagarbete.
subdirectory_arrow_right organisation, discipline and teamwork.
lägg till

Exampel meningar till organisation

Det var därför jag gick med i en nationalsocialistisk organisation i det här fallet SS.
subdirectory_arrow_right And so that was the reason that I joined a National Socialist organisation, in this case the SS.
Men vi hade ingen aning om vad en totalitär organisation var.
subdirectory_arrow_right But we had no real idea what a totalitarian organisation was.
Jag antar att när man tar strid mot en stor organisation som den så kommer en man inte så långt.
subdirectory_arrow_right I suppose when a fellow bucks up against a big organisation like that. One man by himself can't get very far.
Tungsten-gruvan, några patent, ett dussin små företag som bildade en organisation med Mundson som chef.
subdirectory_arrow_right The tungsten mine, a few patents, a dozen small corporations that formed one organisation with Mundson at the head.
Vi har en organisation som skyddar alla planeter med målet att utrota allt våld.
subdirectory_arrow_right We have an organisation for the mutual protection of all planets, and for the complete elimination of aggression.
Hela var organisation hänger pa att vi haller vara löften.
subdirectory_arrow_right Our whole organisation depends on our keeping those promises.
På en hemlig ö i söderhavet har familjen Tracys organisation International Rescue sin bas.
subdirectory_arrow_right 'From a secret island in the South Pacific, 'the courageous Tracy family run an organisation called International Rescue.
Och att nån misstänker... att det brevet kan ha skrivits av en förrädare i deras egen organisation.
subdirectory_arrow_right And that somebody suspects that that letter could have been typed by a traitor inside their own organisation.
Nån som tycker att Harek förrådde er organisation... genom att anmäla er make för utrikesministeriet i ett anonymt brev.
subdirectory_arrow_right Somebody who thinks that Harek betrayed your organisation by denouncing your husband to the Foreign Office in an anonymous letter.
Jag behöver din organisation.
subdirectory_arrow_right I am going to need help from your organisation.
En välsmord organisation.
subdirectory_arrow_right That's organisation for you.
Organisation, disciplin och lagarbete.
subdirectory_arrow_right Organisation, discipline and teamwork.
Chiefs är en fantastisk organisation.
subdirectory_arrow_right Come on, now. The Chiefs are a terrific organisation.
Anonyma bidrag till en ideell organisation med politiska intressen.
subdirectory_arrow_right Anonymous contributions to a non-profit organisation with political interests.
På en hemlig ö i söderhavet har familjen Tracys organisation International Rescue sin bas.
subdirectory_arrow_right 'From a secret island in the South Pacific, 'the courageous Tracy family run an organisation called lnternational Rescue.
Så ni öppnade eget. Jag behövde en organisation, så jag återupplivade Octopus-kulten.
subdirectory_arrow_right Yes, but I needed an organisation, so I revived the old Octopus cult.
Endast en organisation kan hantera ärendet.
subdirectory_arrow_right There's only one organisation that can handle this.
Vilken organisation är det?
subdirectory_arrow_right What organisation is that?
Min organisation känner sannerligen till dem.
subdirectory_arrow_right In any case, it is certainly known to my organisation.
Du har rekryterats av en organisation som inte exsisterar.
subdirectory_arrow_right You've been recruited by an organisation that doesn't exist.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar