Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

organiserar på engelska

— översättning och exempelmeningar

organize

Organiserar ni alla fall efter nummer?
subdirectory_arrow_right Do you guys, uh, organize your files by case number?

organizational

Ni borde lära min dotter hur man organiserar saker.
subdirectory_arrow_right Well, you could give my daughter some organizational pointers.
lägg till

Exampel meningar till organiserar

Det viktigaste är att man organiserar allt på ett effektivt och rationellt sätt.
subdirectory_arrow_right The most important thing is to organize everything... in an efficient and rational manner.
Som sagt det viktigaste är att man organiserar allt på ett effektivt och rationellt sätt.
subdirectory_arrow_right Like you said, the most important thing is to... organize everything in an efficient and rational manner.
Som sagt, det viktigaste är att man organiserar allt på ett effektivt och rationellt sätt.
subdirectory_arrow_right Like you said, the key is to... organize everything in an efficient and rational manner.
Som sagt, det viktigaste är att man organiserar allt på ett effektivt och rationellt sätt.
subdirectory_arrow_right Like you said, the most important thing is to... organize everything in an efficient and rational manner.
När man organiserar allt på ett rationellt och effektivt sätt, glömmer man ingenting.
subdirectory_arrow_right When you organize everything in a rational and effective way, you forget nothing.
Det är viktigt, att man organiserar allt på ett effektivt och rationellt sätt..
subdirectory_arrow_right It's important to organize everything in an efficient and rational manner.
Vi organiserar oss.
subdirectory_arrow_right We organize.
En dag organiserar jag skurkarna och låter de strejka.
subdirectory_arrow_right Hey, that's easy. Someday I'm gonna organize the crooks, then we all sit down.
Ingen hjälm, ingenting. Sergeant Lipton, ni organiserar här, och jag hämtar hjälp.
subdirectory_arrow_right First Sergeant Lipton, you organize things here and I'm gonna go for help.
En som arrangerar aktiviteter efter skolan, organiserar matcher.
subdirectory_arrow_right You know, someone to supervise after-school recess... organize games and sports. We'd like to get a guy because--
Vad för något? Jag organiserar i folks garderober.
subdirectory_arrow_right No, I organize people's closets.
De springer ärenden åt dig och organiserar ditt privatliv.
subdirectory_arrow_right They'll run errands for you, they organize your personal life.
Om jag organiserar en byrålåda till, blir jag tokig.
subdirectory_arrow_right If I organize one more drawer, I'll go out of my mind.
Jag vill att du organiserar några team och finkammar staden.
subdirectory_arrow_right I want you to organize some teams and do a search of the City.
Om du avlägsnar den brittiska armén imorgon, och hissar den gröna flaggan över slottet i Dublin, såvida du inte organiserar en socialistisk republik, så har alla dina insatser varit förgäves.
subdirectory_arrow_right If you remove the British Army tomorrow and hoist the green flag over Dublin Castle unless you organize a socialist republic, all your efforts will have been in vain.
Om ni fascister har skadat honom, så organiserar jag den största kvarsittning den här farmen någonsin sett.
subdirectory_arrow_right If you fascists have hurt him, I will organize the biggest sit-in this farm has ever seen.
Jag organiserar alltid våra sammankomster och har alltid efterrätt med mig.
subdirectory_arrow_right I always organize our little get-togethers, and i always bring dessert.
I detta allaktivitetshus organiserar vi spelningar, studiecirklar...
subdirectory_arrow_right In this community centre we organize gigs, study grants.
Jag organiserar ungdomarna här.
subdirectory_arrow_right I'm trying to organize the youngsters here.
Så därför vill Söderns Arrendatorer facket att ni organiserar er!
subdirectory_arrow_right And that's why the Southern Tenant Farmers Union wants you to organize:
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar