Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

organisk på engelska

— översättning och exempelmeningar

organic

Organisk vävnad upplöses direkt.
subdirectory_arrow_right Organic flesh would disintegrate within seconds.
lägg till

Exampel meningar till organisk

Ja, men kan strålning förändra den molekylära strukturen av en... substans från organisk till oorganisk?
subdirectory_arrow_right Yes, but could radiation alter the molecular structure of a... substance... from organic to inorganic?
Den är inte elektronisk, utan organisk som vi.
subdirectory_arrow_right Its insides are not electronic. They're organic, like our own brains.
Det är organisk luftkonditionering.
subdirectory_arrow_right It's organic air conditioning.
Han var expert på organisk kemi.
subdirectory_arrow_right Released December 1. Field of expertise: organic chemical engineering.
Hon är en organisk typ.
subdirectory_arrow_right So she's a little organic.
Han är organisk kemist på Shields-Traeger.
subdirectory_arrow_right He's an organic chemist for Shields-Traeger.
Har ni någon organisk materia som jag kan låna?
subdirectory_arrow_right Do you have any organic matter that I can borrow?
Buddy Hackett är också organisk.
subdirectory_arrow_right It's organic. Organic. So is Buddy Hackett.
Jag blev underkänd i organisk kemi.
subdirectory_arrow_right I failed organic chemistry because of AF.
När jag analyserade fragmenten upptäckte jag spår efter en komplex organisk sammansättning.
subdirectory_arrow_right When I analysed the fragments, I detected traces of a complex organic structure.
Det liknar en övergångsfas mellan organisk och oorganisk materia.
subdirectory_arrow_right It's almost like a transitional phase between organic and inorganic matter.
Kanske hade professorns siffror något att göra med organisk materia.
subdirectory_arrow_right Perhaps the number blocks relate to organic matter!
Organisk teknologi.
subdirectory_arrow_right This is organic technology.
Det är organisk teknologi.
subdirectory_arrow_right They're a kind of organic technology.
Den behöver en organisk värd för att bevara sin molekylära stabilitet annars dör den.
subdirectory_arrow_right It needs an organic host to maintain molecular cohesion, or else you'll die.
Något vi misstänkt länge, vorlonerna använder organisk teknologi.
subdirectory_arrow_right It's what we've suspected all along but could never prove. The Vorlons use organic technology.
Det är till för organisk förvaring och kan klimatjusteras.
subdirectory_arrow_right It was designed for organic storage and it already has adjustable environmental controls.
Organisk energi.
subdirectory_arrow_right Traces of organic energy.
Materien är organisk.
subdirectory_arrow_right It's organic.
Hon är verkligen organisk.
subdirectory_arrow_right She's seriously organic!
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar