Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

orientering på engelska

— översättning och exempelmeningar

orienteering

Jag skulle på middag, men det var orientering.
subdirectory_arrow_right The dinner turned out to be orienteering.

orientation

Lärde de dig orientering?
subdirectory_arrow_right Didn't they teach you in orientation?
lägg till

Exampel meningar till orientering

Justera orientering.
subdirectory_arrow_right Adjust orientation.
Orientering.
subdirectory_arrow_right Be advised:
Huvudkontoret för ras och bosättning har planer på att sända en expert till Ungern för generell orientering om våra riktlinjer.
subdirectory_arrow_right The Race and Settlement main office is planning on sending an expert to Hungary for general orientation on our policies.
Orientering med hemvärnet.
subdirectory_arrow_right Orienteering with the tas.
Jag måste ringa min polare, han håller på med orientering.
subdirectory_arrow_right L'll have to phone me mate, he's an orienteer.
Lärde de dig orientering?
subdirectory_arrow_right Didn't they teach you in orientation?
När den är på väg till Mars måste den, behålla sin orientering gentemot solen. Den måste kunna korrigera dess orientering och riktning så att den träffar Mars, på det lilla stället där vi siktar.
subdirectory_arrow_right Once it's been pushed on its way to Mars by the launch vehicle, it has to maintain its orientation toward the sun and it needs to be able to correct its orientation and direction so that it would hit Mars and get to this tiny spot on Mars we're aiming for.
Det handlar inte om sexuell orientering.
subdirectory_arrow_right This isn't about orientation.
Välkommen till Vittnes skydd, Orientering och Instruktioner.
subdirectory_arrow_right Welcome to witness protection orientation and instruction.
Orientering.
subdirectory_arrow_right Orientation.
20 minuter orientering, en timma rundabordssamtal, två timmar lunch? Ett möte med tusen personer och vips, så är andra tillägget borta.
subdirectory_arrow_right A 20-minute orientation, an hour roundtable discussion, two hours for lunch, a thousand-person town-hall meeting, and, boom, the Second Amendment's gone.
Det används för att upptäcka föremål, hitta byten, hitta varandra, undvika rovdjur och orientering.
subdirectory_arrow_right They use it to detect objects, track down prey, locate one another, avoid predators and orient themselves.
Det är bara orientering.
subdirectory_arrow_right No, just orientation stuff.
När ni får er orientering här på skeppet kommer ni upptäcka att ni kommer mer och mer in i vår kultur.
subdirectory_arrow_right As you get oriented here on the ship... you'll find yourselves becoming more and more immersed in our culture.
Jag skulle på middag, men det var orientering.
subdirectory_arrow_right The dinner turned out to be orienteering.
Jag vet att vi alla är ivriga i att komma ut på vägen till BigSur så om vi fokuserar så är jag säker på att vi tar oss igenom denna orientering på under en halvtimme.
subdirectory_arrow_right I know we're all eager to get on the road to Big Sur, so if we focus, I'm sure we can get through this orientation in under a half an hour.
Jag vill inte gå på orientering.
subdirectory_arrow_right I don't want to go to orientation.
Snart flyger jag till Houston för övningar i orientering och nollgravitation.
subdirectory_arrow_right Next week, I fly to Houston for orientation and zero-gravity elimination drills.
Ja, men... orientering.
subdirectory_arrow_right Yeah, but... orientation.
Vilket rörande tal. Men ingen går härifrån utan att genomgå orientering.
subdirectory_arrow_right Moving speech, truly, but nobody leaves until they go through orientation.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar