Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

orsakar på engelska

— översättning och exempelmeningar

cause

Orsakar hans föräldrar stor oro.
subdirectory_arrow_right Cause his parents much much worry.
lägg till

Exampel meningar till orsakar

Ja, ja, se till att du visar ordentlig uppskattning, och inte orsakar några problem.
subdirectory_arrow_right Yes, well, see that you're properly appreciative, and don't cause any trouble.
Clegg. Om du och dina idioter till söner orsakar mer problem slår jag er i bojor!
subdirectory_arrow_right Clegg, if you and those two idiot sons of yours cause any more trouble I'm gonna have you slapped in irons!
Men att försöka bespara folk smärta, orsakar ibland mer.
subdirectory_arrow_right By trying to spare people pain you can sometimes cause more.
Det är hon som orsakar hans feber. Hur då?
subdirectory_arrow_right She's the cause of his fever and that's the truth.
Kvävebubblor i ditt blod orsakar smärtan.
subdirectory_arrow_right Nitrogen bubbles in your blood cause the pain.
Vad orsakar det för skada?
subdirectory_arrow_right What kind of structural damage will that cause?
Jag hoppas att detta inte orsakar nån allvarlig personskada.
subdirectory_arrow_right I trust this will cause no serious personal injury.
Läkare som smyger med underliga figurer orsakar prat.
subdirectory_arrow_right Doctors spiriting hooded figures around cause comment.
Om du orsakar några problem för ungdomarna på detta läger, kommer jag och sparkar dig i arslet.
subdirectory_arrow_right You cause any problems for any kid on this camp, and I'm gonna bust your ass.
De orsakar de flesta olyckorna.
subdirectory_arrow_right Their misuse is the main cause of camp accidents.
Inget kol, som orsakar rök, ska brännas... och orsakar utsläpp från badhusets skorsten.
subdirectory_arrow_right No coals will be burnt to cause smoke to issue from the bath house chimney.
Att stänga av inneslutnings systemet orsakar en explosion.
subdirectory_arrow_right Turning the high-voltage containment system off would cause an explosion.
De orsakar samma smärta. Jävlas inte med mig.
subdirectory_arrow_right 'They cause the same pain.' 'Don't play with me.
Vi orsakar förvirring, försvinner och sticker tillbaka till bergen.
subdirectory_arrow_right We could cause a diversion, get outta here, head back to the mountains.
Den varma luften orsakar laviner.
subdirectory_arrow_right The blasts of warm air cause snow avalanches.
Du orsakar så mycket slagsmål och dödande.
subdirectory_arrow_right You cause so much fighting and killing.
De flesta av våra anställda, också de som orsakar problem ibland... är samvetsgranna och hårt arbetande män och kvinnor.
subdirectory_arrow_right Most of our employees, even those who at times cause problems... are conscientious and hardworking men and women.
Det kaos vi orsakar med maskinen blir vårt slutliga mästerverk.
subdirectory_arrow_right The chaos we'll cause with this machine will be our masterpiece.
Men de orsakar mycket hjärtesorg.
subdirectory_arrow_right But they cause a lot of heartache.
Schizofreni orsakar inte blodpropp.
subdirectory_arrow_right Abnormal dopaminergic pathways in the brain do not cause blood clots. Schizophrenia is not the cause of D.V.T.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar