Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

orubblig på engelska

— översättning och exempelmeningar

immovable

Orubblig som ett berg.
subdirectory_arrow_right Immovable as a mountain.

unshakable

Och den tron är orubblig.
subdirectory_arrow_right And that faith is unshakable.
lägg till

Exampel meningar till orubblig

Övergiven, ruinerad totalt förkrossad men orubblig!
subdirectory_arrow_right Abandoned, ruined, utterly devastated... unshakeable!
Ett orubbligt parlament är mer vedervärdigt än en orubblig kung!
subdirectory_arrow_right Gentlemen, an immovable Parliament is more obnoxious than an immovable king!
Presidenten var orubblig!
subdirectory_arrow_right The President was absolutely adamant.
Trots hans älskade Gaius plötsliga och oförklarliga död och mina böner är han orubblig i sitt beslut.
subdirectory_arrow_right Despite the sudden and unexplained death of his beloved Gaius, and despite my pleading with him, he is adamant that you will stay where you are.
Jag antar att ni är orubblig?
subdirectory_arrow_right You are unshakeable in this?
Orubblig som berget.
subdirectory_arrow_right Immovable as a mountain.
Och länsherren vakar alltid över dem i bakgrunden, orubblig som ett berg.
subdirectory_arrow_right And the lord is behind them, always watching over them... immovable as a mountain.
Orubblig som ett berg.
subdirectory_arrow_right Immovable as a mountain.
Fauna bad henne att komma tillbaka men Suzy var orubblig.
subdirectory_arrow_right Fauna pleaded with her to board at the Flag, but Suzy was adamant.
Den första amerikanska revolutionen utlöstes av en orubblig övertygelse om att Beskattning utan representation är tyranni.
subdirectory_arrow_right The first American Revolution was sparked by an unshakable conviction: Taxation without representation is tyranny.
Anslinger siktade mot högre höjder och vände sig till FN, där han använde USA:s inflytande för att övertala över 100 länder, att förena sina skiftande lagstiftningar till en enda, orubblig konvention, som kriminaliserade marijuana runt hela världen.
subdirectory_arrow_right Setting his sights higher, Anslinger went to the UN, and used Americas influence to persuade over 100 countries, to consolidate their various drug agreements into a single, inflexible convention, outlawing marijuana around the world.
Du är inte den första som försöker behärska vår tro. Men jag kan försäkra dig. Vår trohet är orubblig.
subdirectory_arrow_right You are not the first to try to sway our beliefs, but I can assure you our faith is unshakable.
Han är en orubblig vägg.
subdirectory_arrow_right He's an immovable wall.
Jag orubblig när det gäller den saken.
subdirectory_arrow_right Linda, I am unshakeable on this. Sorry.
Och den tron är orubblig.
subdirectory_arrow_right And that faith is unshakable.
Ni utmanar den brittiska regeringen som är orubblig.
subdirectory_arrow_right You're going head to head with the British Government who declaredly despise republicanism... who are unshakeable.
Envis och orubblig.
subdirectory_arrow_right Stubborn and immovable.
Det här huset byggdes på en orubblig grund av heder och respekt.
subdirectory_arrow_right This house is built atop unshakable foundation of honor and respect.
Men vi har alltjämt åtta lojala män, min klokhet och en orubblig kapten.
subdirectory_arrow_right But we still have assets. Eight loyal men, my wits, and an unshakable captain.
Igår var kapten Hornigold orubblig och kapten Vane var en tiggare.
subdirectory_arrow_right Yesterday Captain Hornigold was immovable from that fort and Captain Vane was a beggar.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar