Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

osanning på engelska

— översättning och exempelmeningar

lie

Om man visste, den där tavlan är bara osanning
subdirectory_arrow_right If one only knew, that picture is just a lie

falsehood

De äro osanning, och de borde gå.
subdirectory_arrow_right They are falsehood, and they ought to go.

untruth

Får man tala osanning?
subdirectory_arrow_right Are you allowed to speak untruth?
lägg till

Exampel meningar till osanning

Får man tala osanning?
subdirectory_arrow_right Are you allowed to speak untruth?
Om man visste, den där tavlan är bara osanning
subdirectory_arrow_right If one only knew, that picture is just a lie
Det finns sanning, och det finns osanning.
subdirectory_arrow_right There is truth, and there is untruth.
Varför far du med osanning? Svara!
subdirectory_arrow_right Tell me, why did you lie?
De har begått falsk rapport, farit med osanning de är bakdantare, de har beljugit en fröken, verifierat osanningar och slutligen är de lögnaktiga kanaljer.
subdirectory_arrow_right They have committed false report, moreover, they have spoken untruths, secondarily, they are slanders, sixth and lastly, they belied a lady, thirdly, they have verified unjust things, and to conclude, they are lying knaves.
Kahless var fast besluten att lära sin bror en läxa för att han hade talat osanning.
subdirectory_arrow_right Kahless was determined to teach his brother a lesson because he had told a lie.
Osanning!
subdirectory_arrow_right That's not true!
Eftersom de är lindade i osanning, blir tankarna ofarliga.
subdirectory_arrow_right Because they are conveyed in a wrapping of untruth the story these thoughts become harmless fiction.
Här plågar han en redan plågad nation med lögn och osanning!
subdirectory_arrow_right He is tormenting an already suffering nation with lies and untruth...
Osanning.
subdirectory_arrow_right That's not true.
Det var en stor osanning.
subdirectory_arrow_right It was a huge untruth.
Jag fångar varje osanning, Karbin.
subdirectory_arrow_right I catch every untruth, Carbine.
De äro osanning, och de borde gå.
subdirectory_arrow_right They are falsehood, and they ought to go.
Osanning...
subdirectory_arrow_right Falsehood...
Tänk på sanning och skärskåda osanning med visdom.
subdirectory_arrow_right Think of truth. Look at untruth with wisdom
Motsatsen till ett faktum är en osanning, men motsatsen till en sanning kan vara en annan sanning.
subdirectory_arrow_right The opposite of a fact is a falsehood, but the opposite of one profound truth may well be another profound truth.
Det är osanning.
subdirectory_arrow_right That's not true.
En osanning som han vidhöll för att kunna sälja anvisningarna till en annan besättning i utbyte mot en större del av skatten.
subdirectory_arrow_right A falsehood he perpetuated himself so that he could sell the gold's location to another crew in exchange for a larger share of the prize.
Jag tror att alla känner till den. Den definierar en lögn som osanning.
subdirectory_arrow_right I'm sure all these good people, familiar with it... defines a lie thusly, as a falsehood, an untruth.
En skandalös osanning har nått mig: Att ni ämnar äkta min systerson, mr Darcy.
subdirectory_arrow_right A falsehood of a most scandalous nature has reached me, that you intend to be united with my own nephew, Mr. Darcy.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar