Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

osjälvisk på engelska

— översättning och exempelmeningar

unselfish

Du är helt osjälvisk.
subdirectory_arrow_right Or so completely unselfish.

generous

En sån generös, osjälvisk handling.
subdirectory_arrow_right This is such a generous, selfless act.

altruistic

Han var, vet du osjälvisk, altruistisk
subdirectory_arrow_right He was, you know, selfless, altruistic.
lägg till

Exampel meningar till osjälvisk

Hon ser i honom en osjälvisk, tillgiven stöttepelare.
subdirectory_arrow_right She sees him as a selfless, devoted pillar of strength.
Inte minst är kultur när en ung rektor och engugerude elever gör en osjälvisk insuts för sumskolun, Rentuv slår ett slag förflickorna!
subdirectory_arrow_right Not least is the culture where a young headmaster and his dedicated students make a selfless effort to create a co-educational school, striking a blow for women's education!
Framför allt var han för osjälvisk.
subdirectory_arrow_right Perhaps his greatest flaw was that he was too selfless.
En sån generös, osjälvisk handling.
subdirectory_arrow_right This is such a generous, selfless act.
Den förökar sig i stort antal saknar självkänsla och fruktan och känner inte till döden. En perfekt, osjälvisk samhällsmedlem.
subdirectory_arrow_right It reproduces in vast numbers... has no ego, has no fear... doesn't know about death... and, so, is the perfect, selfless member of society.
Jag ska hitta en osjälvisk gärning.
subdirectory_arrow_right I'll find a selfless good deed.
Jag hittar ingen osjälvisk gärning.
subdirectory_arrow_right I can't believe I can't find a selfless good deed.
Jag har hittat en osjälvisk god gärning.
subdirectory_arrow_right I just wanted to let you know that I found a selfless good deed.
Alltså en osjälvisk god gärning.
subdirectory_arrow_right So there! A selfless good deed.
Hon är osjälvisk och omsorgsfull.
subdirectory_arrow_right She is selfless and caring.
En osjälvisk handling precis som det stod i Skuggornas bok.
subdirectory_arrow_right A selfless act. Just like the Book of Shadows said.
Artikel 147, §9, avsnitt 3: osjälvisk räddning.
subdirectory_arrow_right Article 147, paragraph 9, subsection 3: Selfless Acts of Redemption.
Ni blev av med era synder genom att begå en osjälvisk handling.
subdirectory_arrow_right It's a constant struggle. Here's one thing that I'm willing to admit I don't understand: You, Phoebe and Leo were able to get rid of your sins with a selfless act.
Det finns ingen osjälvisk handling som uppväger högmod.
subdirectory_arrow_right I think what he meant was that there's no such thing as a selfless act to pride.
Eller att vara osjälvisk nån gång ibland.
subdirectory_arrow_right Or being selfless every once in a while.
Jag visste inte att du var så osjälvisk inför faran.
subdirectory_arrow_right I had no idea you could be so selfless.
Vetenskapen är osjälvisk.
subdirectory_arrow_right Science is a selfless business.
Du är inte här på grund av osjälvisk uppoffring för min son eller din beundran för mina verk.
subdirectory_arrow_right You're not here out of some selfless devotion to my son or your admiration for my work.
När du ser vad du saknar ska osjälvisk kärlek förvandla dig tillbaka
subdirectory_arrow_right When what you see is what you lack, then selfless love will change you back.
... saknar, ska osjälvisk kärlek förvandla dig tillbaka
subdirectory_arrow_right Lack, then selfless love will change you back.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar