Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig

otakt på engelska

— översättning och exempelmeningar

lägg till

Exampel meningar till otakt

Han vill ha en medhjälpare, en vän, någon att klara svårigheter med, och hon måste känna att samma saker är dessa svårigheter, eller så kommer de alltid att vara i otakt med varandra.
subdirectory_arrow_right He wants a sidekick, a buddy, to go through the rough spots with and she has to feel that the same things are the rough spots or they're always out of line with each other.
Hela stället verkade ha drabbats av en smygande förlamning. Det gick i otakt med världen och föll i spillror i slow-motion.
subdirectory_arrow_right Come to think of it, the whole place seemed to have been stricken with a kind of creeping paralysis, out of beat with the rest of the world, crumbling apart in slow motion.
Alla är i otakt utom du och jag.
subdirectory_arrow_right Everybody out of step but you and me.
Fanny, du är hopplöst i otakt.
subdirectory_arrow_right Fanny, you are ridiculously out of step.
Jag är en man som hamnat i otakt med tiden.
subdirectory_arrow_right I am a man out of time, Captain.
Plasmaflödet är i otakt.
subdirectory_arrow_right Your plasma flow is out of synch.
Den skällande lövgrodan, gläfser som en hund, Snickargrodan låter som två hantverkare som hamrar i otakt, och Fowlerpaddan låter som en grupp skrikande indianer.
subdirectory_arrow_right The barking tree frog yaps like a dog, the carpenter frog sounds like two carpenters hammering nails out of sync, and Fowler's toad makes noises like a band of Red Indians whooping.
Kalla den Helt utan rytm eller Knäpp i otakt.
subdirectory_arrow_right You can call it Rhythm-less. Or Snap-At-The-Wrong-Time.
Jag var på botten, på toppen, i otakt, beredd att lägga av.
subdirectory_arrow_right Me, I was in a ditch, up a cliff, out of step, ready to quit.
Det var falskt och i otakt.
subdirectory_arrow_right It was out of tune and off beat.
Kaschi, du är i otakt.
subdirectory_arrow_right Kaschi, you're out of step.
Titta inte på mig. Det är därför du kommer i otakt.
subdirectory_arrow_right Don't look at me, that's how you get out of time.
Det spelade ingen roll att han klappade i otakt utan instrument.
subdirectory_arrow_right It didn't matter that he was clapping off time. It didn't matter that there was no instruments being played.
Du går i otakt på ett tag. Fint.
subdirectory_arrow_right You walk the beat for a while.
Cynthia, vi är i otakt igen.
subdirectory_arrow_right Cynthia, we're out of synch again.
Ni räknar i otakt och era rörelser är slaskigare än en kadetts kyssar.
subdirectory_arrow_right Your counts are off, your spacing is insane and your moves sloppier than a kiss from a midshipman.
Du var i otakt hela andra delen.
subdirectory_arrow_right You were off the whole last half.
Jag har alltid kännt mig i otakt.
subdirectory_arrow_right I've always felt out of step.
Han knackar i otakt.
subdirectory_arrow_right The knock speeds up.
Varför är vi alltid i otakt?
subdirectory_arrow_right How come we're never in sync?
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar