Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

otillbörlig på engelska

— översättning och exempelmeningar

inappropriate

Otillbörlig reaktion på fara.
subdirectory_arrow_right Inappropriate response to otherwise dangerous circumstances.
lägg till

Exampel meningar till otillbörlig

Armén anklagar McCarthy och Cohn för att utöva otillbörlig press för att ge Schine fördelar. Vem är källan?
subdirectory_arrow_right The Army's charging that McCarthy and Cohn exercised undue pressure to get preferential treatment for Schine.
Din hjärta är friskt, undvik bara otillbörlig stimulation.
subdirectory_arrow_right Your heart is strong. You just want to avoid any undue stimulation.
Den här reportern har erfarit att åtalet består av 15 punkter av utpressning och otillbörlig påverkan.
subdirectory_arrow_right This reporter has learned that the indictment contains 15 counts of racketeering and using undue influence.
Idag visade en av era väktare otillbörlig grymhet gentemot en av mina likar och måste lära sig ödmjukhet.
subdirectory_arrow_right Today, one of your guards displayed unwarranted cruelty toward my fellow worker and must be taught humility.
Men skadorna för utnyttjande av äldre... Stadgan kräver bevis på att det fanns någon otillbörlig påverkan.
subdirectory_arrow_right But the damages for elder abuse the statute requires proof that there was some undue influence.
Ni dödade väl inte Jason för otillbörlig tillägnan av er man?
subdirectory_arrow_right You didn't kill Jason for inappropriately appropriating your husband, did you?
Deras värde uppvägs av faran av otillbörlig fördomsfullhet.
subdirectory_arrow_right ! Uh, The-The-Their value is overwhelmingly outweighed by the danger of undue prejudice.
Ta inte det som otillbörlig press.
subdirectory_arrow_right Don't take that as any undue pressure. Um...
Otillbörlig reaktion på fara.
subdirectory_arrow_right Inappropriate response to otherwise dangerous circumstances.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar