Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

otillräcklig på engelska

— översättning och exempelmeningar

inadequate

Otillräcklig, ja, men aldrig någonsin desperat.
subdirectory_arrow_right Inadequate, yes, but never, never despairing.

insufficient

Otillräcklig kraftreserv för att etablera kommunikation.
subdirectory_arrow_right Insufficient energy reserves to establish communications.
lägg till

Exampel meningar till otillräcklig

Otillräcklig bevisning.
subdirectory_arrow_right Insufficient evidence.
Ni har troligen magrat på grund av otillräcklig kost.
subdirectory_arrow_right Likely lost a little weight due to an insufficient diet but...
Otillräcklig?
subdirectory_arrow_right I mean just because you happen to be inadequate in one way INADEQUATE!
Otillräcklig information.
subdirectory_arrow_right Insufficient data received.
Jag anser att denna rapport som alarmerande oansvarig och stöd för otillräcklig bevisning.
subdirectory_arrow_right I regard this report this report as alarmist, irresponsible and supported by insufficient evidence.
Det som är fel med barnet kallas otillräcklig moderkaka!
subdirectory_arrow_right Abby! What's wrong with the baby is called placental insufficiency!
Otillräcklig data.
subdirectory_arrow_right Insufficient data.
Otillräcklig information.
subdirectory_arrow_right Let me see it. Insufficient data.
Otillräcklig information.
subdirectory_arrow_right Unknown. insufficient data.
Otillräcklig kraftreserv för att etablera kommunikation.
subdirectory_arrow_right Insufficient energy reserves to establish communications.
Otillräcklig kraft.
subdirectory_arrow_right Insufficient power.
Kan inte fastställa orsaken på grund av otillräcklig information om cardassisk fysiologi.
subdirectory_arrow_right Unable to determine cause due to insufficient data on Cardassian physiology.
Mem, detta spel är för att fira stor framgång och vi gör bort oss på grund av otillräcklig övning.
subdirectory_arrow_right Mem, this is play to commemorate monumental occasion and we make fools of selves because of insufficient practice.
Hon anklagade senatens ordförande för att ha låt oss kalla det, otillräcklig manlighet.
subdirectory_arrow_right She accused the Chairman of the Senate Appropriations commitee of having a... let's just call it, an insufficient manhood.
Även om ingen enskild kan bli direkt anklagad för stölden, och den avgörande faktorn är otillräcklig översyn av den ansvarige, högt aktade assistent Leo D'Amato.
subdirectory_arrow_right Although no single cause can directly account for the theft, the primary factor appears to be insufficient oversight by the designated caretakers, most notably deputy Leo D'Amato.
Jag godtar alla anföranden på Mr Beachums vittneslista och yrkar enligt Kaliforniens brottsbalk paragraf 1 1 1 8. 1 på friande dom, då bevisningen är otillräcklig för fällande dom.
subdirectory_arrow_right I'll stipulate to the testimony of Mr. Beachum's entire witness list right now, and accordingly I move for a judgment I'm sorry. Under the California... penal code, section 11-18.1, for a judgment of acquittal... on the ground that the evidence is insufficient to sustain a conviction. Thank you.
Kan indikera otillräcklig aorta.
subdirectory_arrow_right Could indicate aortic insufficiency.
Jag är här för att jag tror ni har fattat ett beslut grundat på otillräcklig information och framsynthet.
subdirectory_arrow_right I am here because I believe you have made a decision with insufficient information and foresight.
Men när den kraften började verka otillräcklig, uppstod en diskussion.
subdirectory_arrow_right But as that power began to seem insufficient... a great debate arose among us.
Uppenbarligen, när man tittar tillbaka, uttrycks det med otillräcklig brådska. Men din fråga togs upp vidare, det vill jag att du ska veta.
subdirectory_arrow_right Obviously, looking back, it was expressed with insufficient urgency, but your point was passed on.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar