Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

otrohet på engelska

— översättning och exempelmeningar

infidelity

Otrohet är ett virus som sprider sig sedan tidernas begynnelse.
subdirectory_arrow_right Infidelity is a virus spreading since the beginning of time.

cheating

Otrohet handlar inte bara om sex.
subdirectory_arrow_right Cheating isn't just about fucking someone.
lägg till

Exampel meningar till otrohet

Och din otrohet da?
subdirectory_arrow_right What about your infidelities? My infidelities?
I utbyte mot lite otrohet. Lite otrohet? Idiot!
subdirectory_arrow_right In exchange for a little infidelity.
Är du oskyldig till otrohet, till ohöljd promiskuitet?
subdirectory_arrow_right Are you innocent of adultery?. What?
Det ser ut som en bestraffningsrit för otrohet. Ja, luta dig tillbaka och njut.
subdirectory_arrow_right I swear, that looks like a ritualistic punishment for adultery.
Otrohet är en allvarlig anklagelse vid en skilsmässa.
subdirectory_arrow_right Mrs. Thaw, adultery is a serious charge in a divorce proceeding.
Jag sitter inne för mord, inte för försök till otrohet...
subdirectory_arrow_right I'm in the penitentiary for murder, not attempted adultery.
Otrohet är inte olagligt, det kan inte upphäva testamentet.
subdirectory_arrow_right Adultery is not against the law. You can't use it in court to discredit the will.
Du är en jättetrevlig tjej skinkstöld och otrohet till trots.
subdirectory_arrow_right Look, you're a really nice person, ham-steaIing and adultery aside.
Varför betraktas otrohet som världens största skämt?
subdirectory_arrow_right Why? Why are adultery and fornication... treated as the greatest joke on Earth?
Våld, grymhet, otrohet...
subdirectory_arrow_right Violence, cruelty, adultery.
Anklaga honom för otrohet och låt honom betala det han ska.
subdirectory_arrow_right You can accuse Charles-Henri of adultery and make him pay what he should.
Eller kommer du att anklaga henne för otrohet med en neger?
subdirectory_arrow_right Will you accuse her of adultery with a Negro?
Det stinker för fan av otrohet här inne
subdirectory_arrow_right The stench of fucking adultery in here.
Återstår för mig att tacka vår utomordentliga panel bestående av Alan, Rob, Rich och Gyles, och för mig att avsluta med denna lilla mumsbit på ämnet otrohet, urklippt från skvallertidningen the Daily Express.
subdirectory_arrow_right It only remains for me to thank our splendid panel of Alan, Rob, Rich and Gyles, and to end on this quite interesting snippet of information on adultery, taken from our court report in the Daily Express.
Somliga tror att hejdlös otrohet är en tänkbar orsak till jordskalv.
subdirectory_arrow_right Some speculate that rampant adultery is a possible cause of earthquakes.
Ja, bröder och systrar, otrohet är en allvarlig synd.
subdirectory_arrow_right Yes, brothers and sisters, adultery is a great sin.
Jag anger otrohet som skäl.
subdirectory_arrow_right I am divorcing you for adultery.
Men på Upper East Side ser man mellan fingrarna med otrohet.
subdirectory_arrow_right But for the women of the Upper East Side, adultery is pathologically ignored.
Jag ska införa lagar som innebär straff för otrohet, lösaktighet och osedligt beteende, i alla former.
subdirectory_arrow_right I shall enact laws that severely punish adultery, promiscuity and vice of all kinds.
Om hela hans liv var fel och förljuget, är det otrohet då?
subdirectory_arrow_right Maybe he saw he'd been living a lie. Is it still adultery then?
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar