Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

outtröttlig på engelska

— översättning och exempelmeningar

tireless

Outtröttlig förkämpe för ateismens förtjänster.
subdirectory_arrow_right tireless crusader for the virtues of atheism.
lägg till

Exampel meningar till outtröttlig

Då som nu var hon en outtröttlig värdinna.
subdirectory_arrow_right Then, as now, she was a tireless hostess.
Han är outtröttlig.
subdirectory_arrow_right [Man] A tireless worker.
Bob arbetar outtröttlig, har outtömlig energi.
subdirectory_arrow_right [Doctor] Bob is a tireless worker. Unbridled energy.
Du är outtröttlig.
subdirectory_arrow_right You're untiring.
Hoppas att du är lika outtröttlig när det gäller allt annat.
subdirectory_arrow_right I only hope you're this tireless about everything.
Från grottmålningar till Bibeln, till Columbus och Apollo 11 har vi varit en outtröttlig kraft på jorden och i rymden i vår katalogisering av världen.
subdirectory_arrow_right From cave paintings to the Bible to Columbus to Apollo 11, we have been a tireless force upon the Earth and off, cataloguing the natural world as it unfolds to us.
Att en bastard avlad i incest skall segra över outtröttlig hängivenhet?
subdirectory_arrow_right That a bastard child... sprung from an incestuous bed... should triumph over our tireless devotion.
Hon var outtröttlig.
subdirectory_arrow_right Yeah. She was tireless.
Under sin tid på gator, i skolor eller hem var kriminalare Washington outtröttlig och hängiven sin kyrka.
subdirectory_arrow_right From his time on the street to his time in your schools and homes, Detective Washington was tireless in his devotion to his church, his love for his family, and his dedication to this department.
Ni är outtröttlig.
subdirectory_arrow_right I'm absolutely sure of it. You are tireless, Doctor.
Outtröttlig förkämpe för ateismens förtjänster.
subdirectory_arrow_right Tireless crusader for the virtues of atheism.
För outtröttlig tjänstgöring i byrån, för att gå utöver det som krävs i fält befordrar jag härmed specialagent Clinton Jones till tillförordnad handledare, SSA.
subdirectory_arrow_right For tireless service to the Bureau, for going above and beyond in the field, I do hereby promote special agent Clinton Jones as acting S.S.A.
Han är outtröttlig.
subdirectory_arrow_right He is relentless.
Det som fanns kvar var ett hus, lite mark, en oljerigg– –en nioårig flicka och en outtröttlig själ vid namn Jonas Morehouse.
subdirectory_arrow_right By the time I came into the family all that was left was a house, ten acres of dirt, one rig, a nine-year-old girl, and one indomitable spirit named Jonas Morehouse.
I flera decennier har David Koch varit en outtröttlig försvarare av vår ekonomiska och individuella frihet.
subdirectory_arrow_right For literally decades, David Koch has been just a tireless defender of our economic and individual freedoms.
Kommittén har varit outtröttlig i sin jakt på en byggmästare som kan slutföra sjukhuset utan ytterligare försening och kostnad.
subdirectory_arrow_right The Search Committee has been tireless in its quest to identify a builder to finish construction on the new hospital without further delay or unanticipated expense.
Du har varit djärv, outtröttlig engagerad och genialisk.
subdirectory_arrow_right You have been audacious, tireless, dedicated, and brilliant.
Från Baskiens barrikader kommer outtröttlig milis att försvara demokratin, beredda att svettas blod.
subdirectory_arrow_right From the Basque Country barricades, tireless militia will defend democracy, prepared to sweat blood.
Tuff, kompetent, outtröttlig och rättvis.
subdirectory_arrow_right Ed Koch for mayor. Tough, competent, tireless and fair!
Hon fann sig själv först när hon började jobba. Hon är outtröttlig.
subdirectory_arrow_right She says she didn't know who she was until she started working and really she's tireless.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar