Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

ovanlig på engelska

— översättning och exempelmeningar

unusual

Ovanlig klocka, inte sant?
subdirectory_arrow_right Unusual clock, isn't it? It has only one cycle.

strange

Jag är konstig och ovanlig själv.
subdirectory_arrow_right I myself am strange and unusual.
lägg till

Exampel meningar till ovanlig

Det är bara ni som är ovanlig.
subdirectory_arrow_right Only you are uncommon.
Det har sagts att kluven reaktion, eller oemotstndlig impuls, inte är ovanlig bland soldater i strid.
subdirectory_arrow_right It's been stated that dissociative reaction or irresistible impulse is not uncommon among soldiers in combat.
Ovanlig också.
subdirectory_arrow_right Uncommon, too.
Du är en väldigt ovanlig kvinna. Ovanlig?
subdirectory_arrow_right You know, Ethel, you are a very unusual woman.
Det liknar en störning som är ovanlig numera förutom i primitiva kulturer.
subdirectory_arrow_right It looks like a type of disorder that's rarely ever seen anymore except in primitive cultures.
Det är ett ovanligt namn, det var en ovanlig ängel, han var ingen välkänd ängel.
subdirectory_arrow_right It's an unusual name. He was an unusual saint. He's not a very well-known saint.
Jag är konstig och ovanlig själv.
subdirectory_arrow_right I myself am strange and unusual.
Okontrollerbar ilska är inte ovanlig.
subdirectory_arrow_right Uncontrolled rage is not uncommon.
De är likadana, men Data, Troi och O'Brien har ovanlig synaptisk aktivitet.
subdirectory_arrow_right They're exactly the same, except in Data, Troi and O'Brien there's unusual synaptic activity.
Jo, men dragning till egna könet är en inte ovanlig följd av långa perioder i sällskap med bara kvinnor.
subdirectory_arrow_right Yes, but attraction to one's own sex is a not uncommon result of long periods of time spent exclusively in their company.
Du har en ovanlig svaghet för din position.
subdirectory_arrow_right You have an uncommon failing for someone in your position, captain.
Det är en mycket ovanlig känsla ett mycket ovanligt skeende och mycket ovanliga band.
subdirectory_arrow_right It's a very unusual feeling. It's a very unusual happening and a very unusual bonding.
Det betyder att ovanlig skönhet vanligtvis blir förbisedd.
subdirectory_arrow_right It means that uncommon beauty... is commonly overlooked.
Jag antar att vi inte är en ovanlig syn här?
subdirectory_arrow_right Guess we're not an uncommon sight around here.
En ovanlig neurologisk störning, vilket ger fullständig förlamning av alla självkontrollerande muskler i kroppen undantaget ögonen.
subdirectory_arrow_right A rare neurological disorder characterized by complete paralysis of all voluntary muscles in the body with the exception of the eyes.
Ranger-ammunition är ovanlig.
subdirectory_arrow_right Ranger talon is an uncommon bullet.
Lex är en ovanlig ung man med en ovanlig aptit för makt.
subdirectory_arrow_right Lex is an extraordinary young man. He's always had an extraordinary appetite for power.
Ovanlig som... ovanlig?
subdirectory_arrow_right Unusual like... unusual?
Skåda artens pojkvän, en ovanlig sort, med ett underligt beteende.
subdirectory_arrow_right Behold the species, boyfriend. A rare breed, prone to strange and erratic behavior.
Ovanlig klimat.
subdirectory_arrow_right Cool. Unusual climatic anomaly.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar