Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

ovilja på engelska

— översättning och exempelmeningar

unwillingness

En ovilja att vända sig bort.
subdirectory_arrow_right An unwillingness to turn away.

will

Vem skulle da ovilja ha dig?
subdirectory_arrow_right And who will have you, you old fool?
lägg till

Exampel meningar till ovilja

Vem skulle da ovilja ha dig?
subdirectory_arrow_right And who will have you, you old fool?
Det fanns en stor ovilja. l dag hör vi om den växande krigsindustrin.
subdirectory_arrow_right E also had great me the will. It is said now of the military industry.
Det är med yttersta ovilja jag belastar dig med mitt dilemma, men... Om jag inte kan stilla farhågorna i min skara återstår mig inte annat än att anhålla om inkvisitionens assistans.
subdirectory_arrow_right I am indeed reluctant to burden you with my dilemma but unless I can put the minds of my flock at rest I will have no alternative but to summon the help of the Inquisition.
Er ovilja att förklara detta gör oss besvikna och misstänksamma.
subdirectory_arrow_right Your unwillingness to offer any explanation for this contradiction is disappointing, and raises suspicion.
Problemet med Amerika är de vuxnas totala ovilja att hjälpa ungdomar begå brott.
subdirectory_arrow_right You know, the problem with America... is mankind's abject unwillingness... to contribute to the delinquency of minors.
Men din ovilja att hålla fast vid din diagnos tog nästan livet av henne.
subdirectory_arrow_right But your unwillingness to stick by your diagnosis almost killed this woman.
Jag förstår din ovilja, men om du tar en titt på mina referenser, så tror jag du ändrar dina funderingar.
subdirectory_arrow_right I understand your reluctance, sir. If you look at my record, I think it will satisfy any of your concerns.
Deras beslut är desperat, påtvingade på dem genom er ovilja att hjälpa.
subdirectory_arrow_right Their decision is one of desperation, forced upon them by your unwillingness to help.
Vatikanens ovilja att stötta är fegt!
subdirectory_arrow_right The Vatican's unwillingness to support us is both impious and cowardly.
Din ovilja att acceptera empiriska bevis tyder på ett försök till smicker.
subdirectory_arrow_right Your unwillingness to accept empirical evidence suggests an attempt at flattery.
Powell ovilja till att hjälpa dem lämnade familjerna med en gottgörelse.
subdirectory_arrow_right Powell's unwillingness to help them left the families with only one remedy: To sue the manufacturers for negligence.
Ditt hjärta är fruset på grund av din känslomässiga omognad, och din ovilja att acceptera din rädsla för kärlek.
subdirectory_arrow_right You know, your heart is frozen because of your emotional immaturity... and your unwillingness to accept that you are deeply scared of love.
Och din ovilja att prata fĺr mig att misstänka att sanningen inte är sĺ fördelaktig för dig och vĺr ärade president.
subdirectory_arrow_right And I sense from your reluctance to speak that the truth will not be kind to you or our esteemed president.
Din ovilja att acceptera ett nej har fått mig att känna mig sexig och åtråvärd.
subdirectory_arrow_right Your unwillingness to take no for an answer has made me feel sexy and desirable.
En ovilja att vända sig bort.
subdirectory_arrow_right An unwillingness to turn away.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar