Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

ovillig på engelska

— översättning och exempelmeningar

unwilling

Ovillig att acceptera din oskyldiga skuld.
subdirectory_arrow_right Unwilling to admit your obvious guilt.
lägg till

Exampel meningar till ovillig

Är han trög, ovillig, kall som is var ni det med, och avbryt er men låt oss veta allt.
subdirectory_arrow_right If he be leaden, icy-cold, unwilling... be thou so too, and so break off your talk... and give us notice of his inclination.
Ovillig att acceptera din oskyldiga skuld.
subdirectory_arrow_right Unwilling to admit your obvious guilt.
Paul läste där hemma, ovillig att lämna den fisk han inte tagit.
subdirectory_arrow_right On the other hand, Paul stayed home for college unwilling to leave the fish he had not yet caught.
Polisen är oförmögen eller ovillig att ingripa.
subdirectory_arrow_right The police seem unable or unwilling to control the crowd.
Ovillig att låta en bunt liberaler förstöra sin brottsbekämpande agenda, värvade Nixon nöjesstjärnor för att sända ett starkt moraliskt meddelande, till varje hem, varje skola och varje kyrka i Amerika.
subdirectory_arrow_right Unwilling to let a bunch of *** liberals to, ruin his crime fighting agenda, Nixon enlisted TV-producers and show business stars, to send a strong moral message, to every home, every school and every church in America.
Ovillig att stjäla från arbetet.
subdirectory_arrow_right Unwilling to steal from work.
Fortfarande ovillig att göra uppoffringar.
subdirectory_arrow_right Still unwilling to make sacrifices.
Men mest för att personen, trots att hon är ovanligt envis och ovillig att kompromissa och klär sig väldigt fult...
subdirectory_arrow_right But mainly because this person, despite being unusually stubborn and unwilling to compromise and a very poor dresser, is...
Ingen Tok'ra symbiot skulle vilja blandas med en ovillig värd permanent.
subdirectory_arrow_right No Tok'ra symbiote would choose to blend with an unwilling host permanently.
Han skulle till slut offra sig själv hellre än att stanna hos en ovillig värd.
subdirectory_arrow_right He would ultimately sacrifice himself rather than remain with an unwilling host.
De lovade att om ingen annan värd hittades inom rimlig tid, skulle symbioten offra sig själv hellre än att stanna med en ovillig värd.
subdirectory_arrow_right They promised that if no other host was found within a reasonable amount of time, the symbiote would sacrifice itself rather than stay in an unwilling host.
Jag vet att ni kom med ubåt och är tysk. Vi är alltså fiender så jag förstår om ni är ovillig.
subdirectory_arrow_right I do know that you arrived by U-boat, and that you're German and not Dutch, and as such we are enemies so I quite understand why you'd feel unwilling to help.
Han var högst ovillig till att låta oss leta efter Daniel Jackson.
subdirectory_arrow_right He was unwilling to allow us to search for Daniel Jackson.
Min far är sjuk och svag och ovillig att stå upp mot USA.
subdirectory_arrow_right My father is ill and weak, and unwilling to oppose the Americans.
Rådet är ovillig att förstöra vapnet av rädsla för att det ska göra jaffa svaga i föreningen mot goa'uld.
subdirectory_arrow_right The council remains unwilling to destroy the weapon for fear it will weaken the resolve of the Jaffa to stand united against the Goa'uld.
Jag sa inte att jag var ovillig.
subdirectory_arrow_right I didn't say I was unwilling.
Om än en ganska ovillig en.
subdirectory_arrow_right Albeit a rather unwilling one.
Du har en ovillig donator.
subdirectory_arrow_right You have an unwilling donor.
Ovillig att gifta sig med sin fästman, Wang Chongli, bar hon en dold dolk och använde den på sin bröllopsnatt för att döda Wang och hans föräldrar.
subdirectory_arrow_right Unwilling to marry her fiance, Wang Chongli, she secretly carried a dagger and used it on her wedding night to kill Wang and his parents
De formar en gräns som du är ovillig att korsa, .. och det kommer att leda till din undergång.
subdirectory_arrow_right They form a line that you're unwilling to cross and that will lead to your undoing.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar