Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

oviss på engelska

— översättning och exempelmeningar

uncertain

Utgången är alltför oviss.
subdirectory_arrow_right They have uncertain outcomes.
lägg till

Exampel meningar till oviss

Nutriton är ännu mycket oviss.
subdirectory_arrow_right ... nutriton is still very uncertain.
Med dessa utsikter är Los Angeles framtid... fortfarande oviss.
subdirectory_arrow_right From this vantage point, Los Angeles' future... remains in doubt.
Dödstidpunkt oviss, dödsorsak okänd.
subdirectory_arrow_right Approximate time of death uncertain, ... cause of death unknown.
Utgången är alltför oviss.
subdirectory_arrow_right They have uncertain outcomes.
En oviss framtid. Vi hade bara bara en kvarlämnad radio. Vi hoppades på att höra något från omvärlden.
subdirectory_arrow_right An uncertain future, with only a makeshift radio left behind, hoping for any word from the outside.
Plats oviss.
subdirectory_arrow_right Location's still uncertain.
Du säljer visshet i en oviss värld.
subdirectory_arrow_right You're selling certainty... in an uncertain world.
I en oviss och osäker värld...
subdirectory_arrow_right In an uncertain and an unsafe world...
Snart sjösätts det sista fartyget. För tusentals arbetare är framtiden oviss.
subdirectory_arrow_right In half an hour the last ship will be launched, and thousands of workers will have an uncertain future.
När vi ställs inför en oviss framtid, är de frågor vi inte vill ställa just de vi befarar att vi redan vet svaret på.
subdirectory_arrow_right When faced with an uncertain future, the questions we truly hate to ask are the ones we fear we already know the answer to.
Ni behöver att gudarna stiger ned och slåss vid er sida och även då skulle en seger vara högst oviss.
subdirectory_arrow_right No, you need the gods to descend And fight by your side! Even then victory is doubtful.
Vi kan inte utlämna en systemkritiker till en oviss framtid för att vi vill sälja vindkraftverk för en miljard kronor.
subdirectory_arrow_right The Greens can't hand over a dissident to an uncertain fate just to sell our wind turbines.
Ungefär, 6 minuter. Trafiken är oviss.
subdirectory_arrow_right Roughly six minutes, traffic contingent.
Oviss, osäker.
subdirectory_arrow_right Uncertain, not secure.
Om oviss, ta gamla skolan.
subdirectory_arrow_right When in doubt, go old school.
Situationen är oviss.
subdirectory_arrow_right His situation is uncertain.
Utgången är oviss, men tredje partiet är planerat till på söndag.
subdirectory_arrow_right The future of the match now is clouded in doubt, although Game Three is still scheduled for Sunday.
Jag erbjöd min hjälp, men vi är i en oviss sits just nu.
subdirectory_arrow_right I offered to help, but we're in an iffy place right now.
Oavsett de oförutsebara konsekvenserna av våra handlingar när allt verkar förlorat och framtiden oviss finner vi tröst i det faktum att solen åter kommer att gå upp och det som är förutbestämt består.
subdirectory_arrow_right No matter the unforeseeable consequences of our actions, when all seems lost and the future remains uncertain, we take solace in the knowledge that the sun will rise again... And what is destined will remain.
Framtiden var oviss.
subdirectory_arrow_right The future was uncertain.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar