Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

parti på engelska

— översättning och exempelmeningar

party

Parti bulletinen meddelar uttryckligen...
subdirectory_arrow_right The Party bulletin expressly states--

game

Vad sägs om ett parti Pinochle medan vi fastar?
subdirectory_arrow_right How about a two-handed game of pinochle while we fast?
lägg till

Exampel meningar till parti

Vem tar parti för den första parten?
subdirectory_arrow_right [Nau] Who is the party for the first part?
Louis, socialistpartiet är vårt eget parti!
subdirectory_arrow_right Goddamn it, Louis, the Socialist Party is our own party!
Kallar vi vårt parti Socialistarbetarpartiet... eller Kommunister...
subdirectory_arrow_right And whether we call our party the Socialist Labor Party or the Real Socialist Communist...
Vill alla yttre Parti medlemmar av väg kommitéerna vänligen... närvavo vid sina lokala samhällscenter för att diskutera och...
subdirectory_arrow_right Will all Outer Party members of Ways and Means Committees... please attend their local community centers for discussions and...
Jag behöver inte ert parti, jag ska bilda mitt eget.
subdirectory_arrow_right I tell you, sir, I don't need you or your Party. I will form my own Party.
Sällan har i landets historia ett parti varit mer framgångsrikt... än vad det demokratiska partiet är idag.
subdirectory_arrow_right Rarely in the history of the country has a party been more powerful... than the Democratic Party is today.
Det Nationella Kvinnopartiet består uteslutande av kvinnor... och skall inte förknippas varken officiellt eller inofficiellt... med nåt existerande politiskt parti.
subdirectory_arrow_right The National Woman's Party is composed entirely of women... and does not align itself officially or unofficially... with any existing political party.
Jag köpte ett parti med målningar.. Från en kusin av Heimler, Alfred Lindle, en Holländsk konstnär.
subdirectory_arrow_right I bought a consignment of paintings... from a cousin of Hiemler, Alfred Lindle, a Dutch artist.
Jag behöver inte ett sånt parti, för ett sånt parti skulle aldrig kunna gå i spetsen för en revolution i Norge.
subdirectory_arrow_right I don't need a Party like that. A Party like that can never lead the people in their uprising.
Det hela handlar nog mer om ett party än ett parti.
subdirectory_arrow_right Basically, you have a thing here where here s the operative word, Party:
För att vårt parti står för säkerhet. Ett parti som detta land är känt för.
subdirectory_arrow_right We are the party that represents security, the power that this country is known for.
Svensexa, Frat parti allt kombinerat i ett.
subdirectory_arrow_right Bachelor party, frat party all combined into one.
Pågår det en PET-undersökning av en medlem i ett danskt parti?
subdirectory_arrow_right Is there an investigation of any party members? No comment.
Hennes parti har meddelat att hon fortsätter som partiledare.
subdirectory_arrow_right She will continue as party leader for the time being.
Idiotin med en kärnvapenkapprustning... utvecklingen av vapen... att försöka lösa våra problem politiskt genom att rösta på ett eller annat politiskt parti... att all politik är involverad i korruption.
subdirectory_arrow_right The stupidity of a nuclear arms race... the development of weapons... trying to solve your problems politically by electing this political party or that political party... that all politics is immersed in corruption.
Arbejderpartiet är ju ett stort, gammalt parti som har helt andra traditioner än De Moderate.
subdirectory_arrow_right Labour is an old party bound by other traditions than the Moderate Party.
Han är Liberias ledande affärsjurist och danska Maersk har anlitat honom för att ta över hamnen i Monrovia. Han är också ordförande i president Ellen Johnsons parti, Unity Party.
subdirectory_arrow_right He's Liberia's leading corporate lawyer whom Danish shipping giant Maersk has hired to help them take over the free port in Monrovia and the chairman of President Ellen Johnson's Unity Party.
Så spel, roligt, låt oss få detta parti startat.
subdirectory_arrow_right So games, fun, let's get this party started.
Nationalsocialisterna är folkets parti.
subdirectory_arrow_right You see... the National Socialist Party is the people's party, nothing more...
Vill vi vara ett parti för några hundra? Eller ett parti för miljoner?
subdirectory_arrow_right May I then ask you all if we want to be a party for a few hundred or for millions?
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar