Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

partikel på engelska

— översättning och exempelmeningar

particle

Partikel och teoretisk fysik är riktig hjärngympa.
subdirectory_arrow_right Particle and theoretical physics, that's the real mind candy.
lägg till

Exampel meningar till partikel

Det finns en mikroskopisk radioaktiv partikel inuti.
subdirectory_arrow_right There's a microscopic radioactive particle inside.
Men hur kan en ubåt fungera på en mikroskopisk partikel?
subdirectory_arrow_right If it's no military secret, how can a sub run on a microscopic particle?
Men när reaktorn väl har förminskats ska en mikroskopisk partikel ge tillräckligt med energi.
subdirectory_arrow_right But once the reactor's been miniaturized, a microscopic particle should put out enough energy to activate it.
Den fläck vi ser kanske bara är en radioaktiv partikel.
subdirectory_arrow_right That blip we're picking up might only be a radioactive particle.
Kommer du ihåg vad du sade efter granskat partikel av hud från den förmodade hit-and-run?
subdirectory_arrow_right You remember what you said after examining that particle of skin from the supposed hit-and-run? Sure. I said it'd been dead months.
Det kan vara en primitiv partikel som hamnat i matrisen.
subdirectory_arrow_right I suppose it could be a particle of preanimate matter caught in the matrix.
Det kanske bara är en partikel.
subdirectory_arrow_right But it may only be a particle of preanimate matter.
Om bara en liten partikel av den kan ta över en hel organism... då borde var och en laga sin egen mat.
subdirectory_arrow_right If a small particle of this thing is enough to take over an entire organism, then everyone should prepare their own meals.
Partikel stråle.
subdirectory_arrow_right Particle beam.
Spinnvinkeln för betapartikeln i ena halvan måste motsvaras av en spinnvinkel för en annan partikel...
subdirectory_arrow_right The spin angular momentum of the beta particle of one half must be balanced by a particle having a spin angular...
En partikel stråle kanske kan spränga kärnan.
subdirectory_arrow_right If we project a particle beam, we may be able to produce a disruptive nuclear effect within the core.
Vi har partikel C, Catherine som kretsar runt partikel J, James.
subdirectory_arrow_right So we have particle C Catherine in orbit around particle J
Sen tillkommer partikel E, Edward som åtföljer C, och bildar en ny enhet.
subdirectory_arrow_right James powerize particle E Edward follows C, becomes a new entity.
Chester försökte isolera en ny partikel.
subdirectory_arrow_right Chester was working to isolate a new particle. He'd been working on it for a year.
Förutspå den radiogeniska partikel koncentrationen kl. 1 2.00 i morgon. Gissar du rätt är potten din. Minus bankens lilla expeditionsavgift.
subdirectory_arrow_right Just predict what the radiogenic particle count will be at 1200 hours tomorrow, and if you hit, the pot is yours... minus a small handling fee for the bank, of course.
Sätt transportören på 1 0 000 AMU, inte en partikel mer.
subdirectory_arrow_right Neelix? Set the transporter for 10, 000 AMUs. Not a particle more.
Sätt transportören på 10 000 AMU, inte en partikel mer.
subdirectory_arrow_right Set the transporter for 10, 000 AMUs. Not a particle more.
Varje skepp, föremål och partikel som passerar våra gränser identifieras omedelbart och spåras av vårt försvarsnät.
subdirectory_arrow_right Every vessel, every object, every particle of dust that crosses our borders is immediately identified and traced by our perimeter grid.
Partikel 01 0, borgbeteckningen på det ni kallar omega.
subdirectory_arrow_right Particle zero one zero... the Borg designation for what you call Omega.
Partikel.
subdirectory_arrow_right Particle.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar