Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

pipa på engelska

— översättning och exempelmeningar

pipe

En pipa, och en poesibok.
subdirectory_arrow_right Pipe and a book of verse.

whistle

Ta din pipa och dra åt helvete.
subdirectory_arrow_right Joker, fuck you and your whistle!
lägg till

Exampel meningar till pipa

Pipa.
subdirectory_arrow_right Pipe. Pipe.
Mina damer och herrar, Jag har i denna låda... 23 vita möss... möss som jag omsorgsfullt har tränat... under de senaste åren... att pipa på en vald tonhöjd.
subdirectory_arrow_right Ladies and gentlemen, I have in this box... 23 white mice... mice which I have painstakingly trained... over the past few years... to squeak at a selected pitch.
Dessa möss så anordnade i denna ställning... att när de spelas i korrekt ordning... kommer de att pipa...
subdirectory_arrow_right Now, these mice are so arranged upon this rack... that when played in the correct order... they will squeak...
Det måste var lätt och ha kort pipa.
subdirectory_arrow_right It must be very light in weight, and it must have a short barrel.
Kort pipa, så synd.
subdirectory_arrow_right A short barrel. That's a pity.
Placerade dem prydligt i ett rum i den västra delen, och sen... stoppade han en hagelböss pipa i munnen.
subdirectory_arrow_right Stacked them neatly in a room in the west wing, and then he put both barrels of his shotgun in his mouth.
Det var en strimma ljus som reflekterade på vapnets pipa.
subdirectory_arrow_right There was a glint of light reflecting off the weapon's barrel.
Förlängd pipa, lätt tryckpunkt och laddad med 230-korns helmantlade.
subdirectory_arrow_right It's got the extended barrel, short hammer fall and I load with 230-grain full patch rounds.
Jag har hagel för 1, 80 dollar i varje pipa.
subdirectory_arrow_right I GOT 18 DIMES IN EACH BARREL, BOY.
Taurus, PT.99, Lång pipa.
subdirectory_arrow_right Taurus, PT, .99, long barrel.
Jag vill ha en Taurus.99 med lång pipa.
subdirectory_arrow_right I want a Taurus.99 long barrel.
Hörde jag nån pipa?
subdirectory_arrow_right Did I hear a mouse's squeak?
Krama mig som jag vore en SW sju fyrtio sjua... dubbel-action magnum... med en utökad chromad åtta-tums pipa... som bara ber om några stänk vapenolja.
subdirectory_arrow_right Squeeze me like I was an SW seven forty-seven... double-action magnum... with an extended chrome eight-inch barrel... just begging for a few squirts of gun oil.
Blås i mitt öra... som du blåste iväg den metallic blå salvan... fläktande från din pipa... efter du har gjort av med hela ditt förråd.
subdirectory_arrow_right Blow in my ear... like you were blowing away the metallic blue discharge... wafting from your barrel... after you've spent your full load.
Kort eller lång pipa?
subdirectory_arrow_right Did it have a real long barrel or a short barrel?
Däremot behöver jag en pipa!
subdirectory_arrow_right What I need is a pipe! A Pipe? A Pipe.
Earl, kommer hon att fortsätta pipa sådär?
subdirectory_arrow_right Earl, is she gonna keep squeaking like that?
Det vore så mycket lättare om du kunde prata istället för att pipa.
subdirectory_arrow_right This would be so much easier if you used words instead of chirping.
Sluta pipa och sjung ut!
subdirectory_arrow_right Stop your chirping and talk to me!
Pipa
subdirectory_arrow_right Squeak
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar