Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobbiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

polio på engelska

— översättning och exempelmeningar

polio

Polio, om han dog för längesedan.
polio, but only if he died a long time ago.
lägg till

Exampel meningar till polio

De är vaccinerade mot tyfus, stelkramp, difteri, hepatit polio och... Gooper!
Let's see, they've had the typhoid shots and the tetanus shots diphtheria shots, hepatitis shots, polio shots.
När jag var fem fick jag polio.
When I was five I had polio.
Han har väl fått sprutan mot polio?
Has he had all his polio shots? Of course.
Vi lämnade lägret efter att vi hade vaccinerat barnen mot polio.
We'd left the camp after we had inoculated the children for polio.
Han anförtrodde mig att han och hans team har upptäckt ett botemedel mot polio
He confided in me that he and his team discovered a cure for polio
Att förlora är en sjukdom. Det är lika smittsamt som polio.
Losing is a disease as contagious as polio.
När du var två år gammal trodde vi att du hade polio.
You know, when you were two years old, we thought you had polio.
Jag är lika stark som en liten pojke med polio.
I have the strength of one small boy with polio.
Vita människor tar hit mässlingen, influensa, polio och vattkoppor.
White men bring measles, flu, polio, and chicken pox.
Jag skulle dra in nog med pengar för att bota polio.
I could raise enough money to cure polio.
Det har funnits botemedel för polio ganska länge.
They've had a cure for polio for quite some time.
Polio?
Polio?
Nån som har polio?
You'd hit somebody with polio?
Om han hade polio skulle vi hantera det också.
If he had polio, we'd deal with it.
Pappa hade polio när han var liten och var skadad i benet.
So my dad had polio when he was a kid... and he had this really bad leg.
Cancer, engelska sjukan, polio, kräksjukan, hjärtproblem, mjäll...
Cancer, rickets, polio, swine flu, the clap, dandruff, what else...
Inga röda pennor, ingen mjukost, man får inte nämna Roosevelts polio.
Let's not forget: No red pens, no soft cheese, no mention of f.D.R.'S polio. All right, so he's got some quirks.
Min pojke har polio.
My boy has polio.
Vill du få hjärninflammation eller polio så inte mig emot.
You want to pick up bacterial meningitis or polio, you go ahead and be my guest.
Amputationer. polio. neurologiska muskeIsjukdomar.
Amputations... polio... neurological muscle diseases.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om den är det, dela gärna vår sida med andra. Det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar