Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

positiv på engelska

— översättning och exempelmeningar

positive

Positiv identifiering var omöjlig...
subdirectory_arrow_right Positive identification was impossible...

the positive

Tror du jag behöver positiv energi?
subdirectory_arrow_right Why do I need the positive energy?
lägg till

Exampel meningar till positiv

Jo, det står en gubbe med ett positiv vid teatern. Hans apa gör konster för fem öre.
subdirectory_arrow_right Mummy, there's an old man with a barrel organ and a monkey does tricks for a penny.
Absolut positiv reaktion. 8 pluspoäng.
subdirectory_arrow_right Absolutely positive reaction. 8 plus points.
Tar en positiv och en negativ vidskepelse ut varandra?
subdirectory_arrow_right So does a positive superstition cancel out a negative one? I don't know. Wait, what's going on?
Bara genom daglig positiv bekräftelse kan vi övervinna det.
subdirectory_arrow_right Only through daily positive, positive affirmation can we overcome.
Nummer 665, mitt herrskap en papiermachéspeldosa formad som ett positiv.
subdirectory_arrow_right Lot 665, ladies and gentlemen... a papier-mâché musical box in the shape of a barrel organ.
Positiv energi, positiva resultat.
subdirectory_arrow_right Positive energy, positive results.
SED-takten är 95. ANA svagt positiv. Positiv?
subdirectory_arrow_right Sed rate's 95, ANA's weakly positive.
Vi får inte mycket positiv uppskattning från pressen nu för tiden, så det är bra att komma med en god nyhet.
subdirectory_arrow_right We don't get a lot of positive attention from the boys in the press these days, so it's good to be here with a positive story, don't you think?
Du använder choklad som positiv inverkan, för vad du anser är korrekt beteende.
subdirectory_arrow_right Yes, you're using chocolates as positive reinforcement for what you consider correct behavior.
Sen tar vi ut föremålet och tittar på en positiv bild av hieroglyferna.
subdirectory_arrow_right Next, we take the object out and we look on the bottom. And we have the positive image of the hieroglyphs.
Positiv laddning bildas högst upp och negativ laddning längst ner.
subdirectory_arrow_right The positive charges, protons, form at the top of the cloud, and the negative charges, electrons, form at the bottom.
Vi kan se bolsjevikerna övertagande som talar om folkets revolution, som talar om en positiv ändring.
subdirectory_arrow_right We can see the takeover by the Bolsheviks, talking about the people's revolution, talking about the positive change.
När vi extraherade positiv blå energi uppstod en högst ostabil biprodukt. Negativ röd energi.
subdirectory_arrow_right When we extracted the positive blue energy from the fragment, we were left with this highly unstable by-product, negative red energy.
Jag är positiv.
subdirectory_arrow_right You're an idiot. Stay positive. Oh, I am positive.
Jag kommer att vara positiv och säga ja till allt.
subdirectory_arrow_right I'll just be positive and say yes to everything.
Det är en positiv, positiv vibb.
subdirectory_arrow_right That's a positive, positive vibe.
Ja, kopplingen till positiv uppfattning.
subdirectory_arrow_right Yeah, the coupling with the, uh, the positive perceptual attributes, and... Brilliant.
Han behövde en positiv och högljudd kamrat.
subdirectory_arrow_right He ​​needed somebody upbeat and positive and... noisy.
Jag väntade på dig, men insåg att du inte skulle komma. Sen träffade jag Maddie. Hon var så öppen, positiv, full av liv.
subdirectory_arrow_right I was waiting for you to come back, like you said, but then I realised you weren't, and then I met Maddie, and she was so open, so positive, so full of life.
Tror du jag behöver positiv energi?
subdirectory_arrow_right Why do I need the positive energy?
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar