Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

prövning på engelska

— översättning och exempelmeningar

trial

Vi har en prövning framför oss.
subdirectory_arrow_right Looks like we've got a trial ahead of us.
lägg till

Exampel meningar till prövning

Det här kan bli en prövning.
subdirectory_arrow_right This may be an ordeal.
Det är en prövning för vem som helst.
subdirectory_arrow_right That's not an easy ordeal for anyone.
Jag vill inte gå igenom en sådan prövning igen.
subdirectory_arrow_right I wouldn't care to go through an ordeal like that again.
Och jag tycker att hela detta tråkiga prövning är som jävla sjukt skämt, om ni frågar mig.
subdirectory_arrow_right And I think this whole sorry ordeal is like some... damnsickjoke, ifyouaskme.
Donner, författare av bästsäljaren Varm eld, har sålt filmrättigheterna till sin prövning till sjöss för 1, 5 miljoner.
subdirectory_arrow_right Margaret Donner, author of the best seller Hot Fire, has sold the movie rights of her ordeal at sea for $1.5 million.
Men nu kommer en värre prövning, nu kommer tröstarna.
subdirectory_arrow_right But now comes a worse trial, a worse test.
Vem i historien är det som utstår prövning efter prövning skövling efter skövling, massaker efter massaker, sekel efter sekel men ändå skådar upp mot himlen, ibland med döende blick, och ropar:
subdirectory_arrow_right Who is it in history who suffers ordeal after ordeal, plundering after plundering, massacre after massacre, century after century... Yet looks up at the sky, sometimes with dying eyes, and cries, the lord our God, the lord is one?
Vilken prövning.
subdirectory_arrow_right What an ordeal.
För att behaga mig är du redo att möta denna fruktansvärda prövning?
subdirectory_arrow_right To please me you are ready to face this fearful ordeal? I am.
Du hade en ganska hård prövning.
subdirectory_arrow_right You had quite an ordeal.
Och Bobby, din prövning har lett fram till en bästsäljare!
subdirectory_arrow_right And, Bobbie, your ordeal has lead to a bestseller.
Om inte mitt folk kan uthärda denna svåra prövning skall jag inte fälla en tår.
subdirectory_arrow_right If my people cannot endure this ordeal I won't shed a tear.
Sen vi möttes har vi ju gått igenom prövning efter prövning.
subdirectory_arrow_right Are you kidding? Ever since we met, it's been one ordeal after the other.
Ja. Prövning efter prövning, va?
subdirectory_arrow_right Yeah, just one ordeal after another, right?
Du hade överlevt en svår prövning.
subdirectory_arrow_right Remember? You had survived a terrible ordeal.
Jag är säker du har haft motstridiga känslor. sedan din svåra prövning.
subdirectory_arrow_right I'm sure you've hads ome conflicted feelings since your ordeal.
Vi har förstått att du gick igenom en svår prövning på storm natten 13 timmar i biscayne viken
subdirectory_arrow_right We understand that you went through quite an ordeal the night of the storm 13 hours in biscayne bay?
Vi anser att det varit en prövning och en stor olägenhet, och för det, ber vi uppriktigt om ursäkt.
subdirectory_arrow_right We recognize it as an ordeal and a massive inconvenience and for that, we sincerely apologize.
Du är helt på rätt linje i att det är den typen av prövning.
subdirectory_arrow_right You're absolutely along the right lines, it's that kind of an ordeal.
Något du lärde dig under din prövning något som motiverar dem, hur illa det än är?
subdirectory_arrow_right You know, something you learned during your ordeal, something to keep them going no matter how bad it gets?
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar