Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

praktiserar på engelska

— översättning och exempelmeningar

practice

Praktiserar du medicin utomlands?
subdirectory_arrow_right You practice medicine overseas?
lägg till

Exampel meningar till praktiserar

Flugorna praktiserar inte lagen, och jag går inte i taket.
subdirectory_arrow_right The flies don't practice law, and I don't walk on the ceiling.
Praktiserar ni här?
subdirectory_arrow_right Do you practice here?
Det är jag, men jag praktiserar inte.
subdirectory_arrow_right I am, but I don't practice.
Men du praktiserar inte medicin vid FN.
subdirectory_arrow_right But you don't practice medicine at the UN.
Jag praktiserar inte längre, Georges.
subdirectory_arrow_right I don't practice anymore, Georges.
Jag skall i sanning förhålla mig, när jag praktiserar mitt yrke, efter bästa kunskap och förmåga, så hjälpe mig Gud.
subdirectory_arrow_right I will truly and honestly conduct myself in the practice of my profession to the best of my skill and ability, so help me God.
Dom som praktiserar det ofta slutar som alkoholister.
subdirectory_arrow_right Those who practice it frequently wind up as alcoholics.
Bara en hemlig, inre cirkel praktiserar satanism.
subdirectory_arrow_right Only a secret inner circle practice traditional Satanism.
Jag praktiserar inte längre.
subdirectory_arrow_right Actually, I just gave up my practice. What?
Det finns folk som praktiserar det.
subdirectory_arrow_right Some people actually do practice it.
Sällan. Som koordinator praktiserar han inte.
subdirectory_arrow_right Rarely.As coordinator, he doesn't practice.
Praktiserar du medicin utomlands?
subdirectory_arrow_right You practice medicine overseas?
Jag praktiserar socialismen där den behövs, bland dem som behöver den.
subdirectory_arrow_right On their terms. I practice socialism where it's needed, among those who need it.
Du praktiserar medicin som om det vore loppis.
subdirectory_arrow_right You practice medicine like it's a fire sale.
Praktiserar du fortfarande att återfå minnen?
subdirectory_arrow_right Do you still practice recovered memory? I can't abandon my patients.
Jag har hört att Mästare Ip praktiserar Wing Chun, inte sant? Ja ja!
subdirectory_arrow_right I heard that Mast Ip practice Wing Chun, right?
Problemet är att jag inte praktiserar den sortens juridik.
subdirectory_arrow_right Okay, well, the problem is, I don't really practice that kind of law.
Vad praktiserar du?
subdirectory_arrow_right What do you practice?
Doktorn praktiserar inte längre. Det är ok.
subdirectory_arrow_right Well, I'm sorry, stranger, the doctor doesn't practice anymore.
Man praktiserar fri kärlek på Elysium.
subdirectory_arrow_right Apparently, at Elysium, they practice free love.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar