Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

projicerar på engelska

— översättning och exempelmeningar

project

De projicerar sina egna fel på en annan.
subdirectory_arrow_right They project onto you their flaws.
lägg till

Exampel meningar till projicerar

Den projicerar materia.
subdirectory_arrow_right In return, that machine would instantaneously project solid matter to any point on the planet.
Vi avsöker känslor och minnen i hjärnan och projicerar dem sen holografiskt.
subdirectory_arrow_right We scan the regions of your brain that control emotions and memory and project them holographically.
Om jag projicerar en ljusstråle mot väggen ser du ljuset på väggen, men väggen lyser inte.
subdirectory_arrow_right Well, if I project a beam of light at the wall you see the light on the wall. But the wall is not the source of the light.
Den här hologramkameran projicerar din bild 800 meter.
subdirectory_arrow_right This holographic camera will project your image up to a half-mile away.
Men de kan kanske ändra perceptionen skapa en annan verklighet som de projicerar genom hypnos.
subdirectory_arrow_right But maybe they can alter perception, creating a disparate reality which they project through hypnosis.
De projicerar sina egna fel på en annan.
subdirectory_arrow_right They project onto you their flaws.
Vålnaderna projicerar dem.
subdirectory_arrow_right The Wraith project them.
Vi projicerar.
subdirectory_arrow_right We project.
På den skärmen vill jag att du projicerar en enkel form.
subdirectory_arrow_right On that screen I want you to project a basic shape.
Nu vill jag att du projicerar en annan form och sätter den formen runt den form du redan har.
subdirectory_arrow_right Now I want you to project another shape and put that shape around the shape you already have.
Du har ingen kontroll och då projicerar du det på henne.
subdirectory_arrow_right You feel out of control and you project that onto her.
Du känner skuld. Du är för rädd att göra nåt åt det. Brevet projicerar skulden... och gör att du känner dig mindre skyldig för det som hände David.
subdirectory_arrow_right Because you feel guilty and you're too scared to do anything about it, because the note's a way to project blame, make yourself feel less culpable for what happened to David Clarke.
Jag har ett blankt ansikte och folk projicerar på mig.
subdirectory_arrow_right I guess I have a blank face. People project stuff on it.
Nej, ni projicerar medvetet er sexualitet.
subdirectory_arrow_right No, you deliberately project your sexuality.
Begåvade barn projicerar ofta djupa musikaliska känslor utan att vara medvetna om musikalisk struktur eller historiska fakta.
subdirectory_arrow_right Gifted children, for example, often project deep musical feeling without being aware of musical structure or historical facts.
Jessica är som en tom duk, vi projicerar våra fantasier på den.
subdirectory_arrow_right Jessica is like a film star, blank canvas. Somewhere we project our fantasies onto.
Folk projicerar vad de vill på ordet vision.
subdirectory_arrow_right People can project anything they want on vision.
Vi projicerar dig så nära Khlyens hjärnvågor vi kan.
subdirectory_arrow_right We'll project you as close to Khlyen's signature as we can get.
Den projicerar en så realistisk kopia av kapten Qwark att den hade lurat hans mamma.
subdirectory_arrow_right It'll project a visual and audible replication of Captain Qwark so realistic, it would fool his own mother.
Tänk om hans kropp ligger i vatten, och det är så han projicerar sig.
subdirectory_arrow_right OK. So what if his body is in water? What if he's using the water to project himself?
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar