Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

prov på engelska

— översättning och exempelmeningar

sample

Prov på en kille från ett tillslag.
subdirectory_arrow_right A urine sample from a raid.

trial

Genom rättegång eller prov.
subdirectory_arrow_right By trial or by ordeal.

examination

Jag har rättat prov.
subdirectory_arrow_right Well, I've been swamped with examination papers, Dave.
lägg till

Exampel meningar till prov

Men om vi hittar prov på hennes DNA från ett blodprov, till exempel. Kan det användas till filtreringen?
subdirectory_arrow_right Well... what if we used a sample of her DNA say, um, from a blood test taken before she was exposed to the disease could that be used to filter out the genetic changes?
Dator, analysera prov nummer 37 delta.
subdirectory_arrow_right Computer, analyse test sample 37 delta.
Vi beamar hit ett prov för analys.
subdirectory_arrow_right Let's beam aboard a sample for examination. Aye, Captain.
Nu, när samma prov testades ett par timmar senare fanns bara en typ av DNA spiral närvarande.
subdirectory_arrow_right Right. Now, when the exact same sample of Teal'c's blood was tested only a few hours later, there was only one type of DNA strand present.
Jag hittar inget rent prov.
subdirectory_arrow_right I can't get a good sample. Oh!
Det var prov efter prov.
subdirectory_arrow_right It was test aRer test.
Lägg ett litet prov av den misstänkta substansen i påsen. Stäng den. Bryt av ampullen i påsen och släpp ut testkemikalierna.
subdirectory_arrow_right Place a small sample of the suspected substance inside the pouch, seal it, break the ampule pouch which releases the test chemicals.
Jag behöver dessa prover samt ett PCR prov.
subdirectory_arrow_right I need all of these tests and a PCR done on this sample.
Ett erkänt begränsat prov men baserat på mina erfarenheter från de senaste 90 sekunderna så är alla svarta idioter.
subdirectory_arrow_right Admittedly, it's a limited sample, but based on my experience of the last 90 seconds, all black people are morons.
De tvingade John och din far att ge dem ett prov innan allt var klart.
subdirectory_arrow_right They forced Jon and your father to give them a sample before it was even ready for human trials.
Var bara säker på att det blir ett bra prov.
subdirectory_arrow_right Yeah, but just make sure it's a good sample.
Om Ducky kan undersöka hjärnvävnaden och ge mig ett prov så kan jag nog bevisa det.
subdirectory_arrow_right If Ducky can examine the brain tissue and send me a sample, l might be able to prove that. Yeah, do it.
För psyktest i yttre rymden, körde jag sensordepresiva prov.
subdirectory_arrow_right For psych tests on deep space, I ran sensory-deprivation trials.
Och ni har aldrig satts på prov som ni nu ska sättas på prov.
subdirectory_arrow_right And you have never been tested as you are about to be tested.
Kunde ni ta ett prov från svaranden Kenneth Waters?
subdirectory_arrow_right And did you have occasion to test a sample from the defendant, Kenneth Waters? Yes.
Ni har försummat att inkludera ett prov som jag kan ha testat självständigt.
subdirectory_arrow_right It seems that you have neglected to include a sample of the evidence that I could have tested independently.
Herr domare, i Kalifornien mot Trombetta Högsta domstolen fann att åklagaren... kan förstöra ett prov för att testa för DNA eftersom det gjordes i god tro? Motivet för alla personer på Jeffersonian är misstänkta och det... enda fysiska beviset är borta om det har existerat överhuvudtaget.
subdirectory_arrow_right Your honor, in California versus Trombetta, the Supreme Court ruled that the prosecution could destroy a sample to test for DNA because there was no bad faith.
Jag ansökte om att få ett prov på mattan så att vi kan testa själva, och de har nekat min ansökan.
subdirectory_arrow_right I filed a discovery motion for the carpet sample so we could run our own test, and they've denied the request.
Har ni tagit fler prov på färgen från skallskadan?
subdirectory_arrow_right Did you run more tests on the paint sample from the head wound? Yeah, no new leads.
Jag studerade prov efter prov och plötsligt växte ett underbart mönster fram.
subdirectory_arrow_right I studied sample after sample. And then a beautiful pattern emerged. Come, take a look.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar