Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

psyke på engelska

— översättning och exempelmeningar

psyche

Min hustru har inget psyke.
subdirectory_arrow_right My wife doesn't have a psyche.
lägg till

Exampel meningar till psyke

Det klär dig briljant. Det passar ditt frodiga psyke.
subdirectory_arrow_right No, I think it suits your lush psyche.
Min hustru har inget psyke.
subdirectory_arrow_right My wife doesn't have a psyche.
Vilken smäll för mitt psyke.
subdirectory_arrow_right What a blow to my psyche.
Fattar du att du kan skada mitt psyke när du avbryter?
subdirectory_arrow_right Oh! Do you realize what damage you can do to my psyche, breaking in this way?
Det att han var så dyster inverkade menligt på flickans psyke.
subdirectory_arrow_right Well, that he was in low spirits. They said it had an adverse effect on the girl's psyche.
Verklighet finns i människans psyke... inte i det individuella psyket... som ibland gör misstag och snart går under... utan i Partiets psyke... vilket är samlat och odödligt.
subdirectory_arrow_right Reality is in the human mind... not in the individual mind... which makes mistakes and soon perishes... but in the mind of the Party... which is collective and immortal.
Vissa sidor av klingonernas psyke vill man nog inte veta om.
subdirectory_arrow_right I think it is perhaps best to be ignorant of certain elements of Klingon psyche.
Ni måste konfrontera okända delar av ert psyke och det kan vara oroande att höra vad de har att säga.
subdirectory_arrow_right You'll interact with aspects of your psyche you've never dealt with before, and... And you may be disturbed by what they say.
Vi kunde göra ett försök Jag tar med vinet så tar du med ditt ärrade psyke
subdirectory_arrow_right We could give it a try. I'll bring the wine you bring your scarred psyche.
Är det inte möjligt att Trimble hade en spöksjäl ett elakt psyke som utkrävde en våldsam hämnd?
subdirectory_arrow_right Is it not possible that Trimble developed a phantom soul, _.a malevolent psyche that took its violent revenge on those he held accountable?
Som försvar splittrades Aarons psyke och utvecklade två personligheter.
subdirectory_arrow_right In defence Aaron's psyche splintered into two separate personalities.
Han har upptäckt det magiska elixiret att laga de utspridda fragmenten av hennes psyke.
subdirectory_arrow_right It's as if he's discovered the magic elixir to repair the shattered fragments of her psyche.
Jag visste inte att min överlägsenhet påverkade ditt psyke så starkt.
subdirectory_arrow_right I had no idea my superior abilities were affecting your psyche so strongly.
Vilken verkan har allt det haft på hans psyke?
subdirectory_arrow_right COLLARD: What effect have all these amenities had on his psyche?
Fundera på hur det påverkar en svart människas psyke, deras möjligheter.
subdirectory_arrow_right ' Think about the effect that has on the psyche of a black person. on their possibilities.
Vi lever i en kvinnovärld och du kan inte tränga in i kvinnans psyke.
subdirectory_arrow_right You know I love you, Nick, but it's a woman's world out there. Getting into a women's psyche is not exactly your strong suit.
Du tränger in i deras byxor, men inte i deras psyke.
subdirectory_arrow_right You can get into their pants better than anybody on Earth, but their psyche is a whole other ball game.
Det är de fyra pelarna i vårt psyke.
subdirectory_arrow_right Look. It is the four pillars of the male heterosexual psyche.
Jag brukar jämföra människans psyke med en segelbåt som färdas på medvetandets yta medan det undermedvetna navigerar rodret.
subdirectory_arrow_right Well, actually, on my show, I sometimes compare the human psyche to a sailboat that's borne along the surface of the conscious mind while the deeper waters of the subconscious navigate the rudder.
Blodproven var rena, hans psyke var normalt.
subdirectory_arrow_right His blood work was clean, last psych evaluation normal.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar