Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

sammanhang på engelska

— översättning och exempelmeningar

connection

Ser du inga sammanhang?
subdirectory_arrow_right You don't see any connection?

context

Sammanhang som jag inte såg.
subdirectory_arrow_right Context that I wasn't seeing.

consistency

Vi ska ge henne sammanhang.
subdirectory_arrow_right We're supposed to give her consistency.
lägg till

Exampel meningar till sammanhang

Ja.I ett eller annat sammanhang
subdirectory_arrow_right Yes.In any context.
Mitt liv har varit ett jagande, talande farande utan mening eller sammanhang.
subdirectory_arrow_right All my life I've been searching, wondering, talking without meaning or context.
Det är nämligen mycket viktigt i alla såna här sammanhang, att en vetenskapligt riktig återvänjning sker.
subdirectory_arrow_right It's very important in all these contexts, that a scientifically accurate readjustment takes place.
Ni tar det ur sitt sammanhang...
subdirectory_arrow_right Not only is that speech out of context...
I vilket sammanhang?
subdirectory_arrow_right In what context?
Man kan inte tolka Freud i ett ekonomiskt sammanhang.
subdirectory_arrow_right My God, you can't interpret Freud in an economic context.
Nej, inte i ett så snävt sammanhang.
subdirectory_arrow_right In that small context, I would have to say no.
Jag placerar deras berättelser i ett större sammanhang.
subdirectory_arrow_right I take their stories and place them in a larger context.
Det var taget ur sitt sammanhang!
subdirectory_arrow_right Oh, no. That was taken out of context.
I ett annat sammanhang skulle jag kunna leva ett stabilt liv, vara gift och ha barn.
subdirectory_arrow_right In another context I could be stable. I could be married, raise a kid.
Jag behöver något slags moraliskt sammanhang för att rättfärdiga det.
subdirectory_arrow_right Well, I need some moral context to justify that action.
De manipulerar dem, spelar dem ur sitt sammanhang.
subdirectory_arrow_right They doctor these things, play 'em out of context.
I vilket sammanhang då, menar du?
subdirectory_arrow_right In what context?
Sammanhang? Det vetjag inte.
subdirectory_arrow_right Context?
Så skumt, helt utan sammanhang.
subdirectory_arrow_right It's weird. It's so out of context.
Det där är ryckt ur sitt sammanhang.
subdirectory_arrow_right It's taken out of context. I had no control.
Det finns inget sammanhang.
subdirectory_arrow_right There is no context.
Jag låter dig varsebli det i ett sammanhang som du förstår.
subdirectory_arrow_right I'm simply allowing you to perceive it in the context your human mind can comprehend.
I fel sammanhang kan de inblandade verka dåraktiga, om inte psykotiska.
subdirectory_arrow_right When presented in the wrong context, the incidents and people involved in them can appear foolish, if not downright psychotic.
Det gjorde du, Jason, men du skulle inte ha uppskattat i vilket sammanhang...
subdirectory_arrow_right You did, Jason, but you wouldn't appreciate the context.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar