Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

samråd på engelska

— översättning och exempelmeningar

consultation

Med hänsyn till spekulationerna och efter samråd...
subdirectory_arrow_right In the face of widespread speculation, and after consultation
lägg till

Exampel meningar till samråd

Med hänsyn till spekulationerna och efter samråd...
subdirectory_arrow_right In the face of widespread speculation, and after consultation
Det kommer inte att glömma hans samråd tandläkaren till 11:00?
subdirectory_arrow_right It is not going to forget of his consultation in the dentist to 11:00?
Ledningsgruppen beslutade i dag i samråd med SL att åter öppna alla linjer efter tryck från allmänheten.
subdirectory_arrow_right The management team decided today in consultation with the SL... To re-open all lines after intense pressure from the public.
Vad som är det, ingen uppföljning, inget samråd?
subdirectory_arrow_right What, that's it, no follow-up, no consultation?
Metoden tycks vara samtal och samråd.
subdirectory_arrow_right It seems to be a process of speak and consultation.
Ni har tagit ensidiga beslut som påverkat miljoner liv utan samråd eller ansvarsskyldighet.
subdirectory_arrow_right What you've been doing is making unilateral decisions that affect the lives of millions, without consultation and without accountability.
Du kan samtal om det och du inte behöver komma hit och ta över min samråd sådär.
subdirectory_arrow_right You can call if it and you didn't need to come in here and take over my consultation like that.
Justitieministern kommer att svara på fler frågor i ett nytt samråd.
subdirectory_arrow_right The committee will get the details and the Minister will answer further questions in a new consultation.
Vet du, allt samråd och hänsynsskit är jag dödstrött på.
subdirectory_arrow_right You know what? All this consultation and consideration shit I'm sick to death of it.
Jag har tänkt starta ett eget samråd, så...
subdirectory_arrow_right Now, uh, I'm about to start a private consultation, so...
Oppositionen vill veta varför Yarra Cove-bygget godkändes utan samråd.
subdirectory_arrow_right Mr. Pittman, the Opposition is demanding to know why the Yarra Cove development was approved without proper public consultation.
På grund av detta och I samråd med vår chef och överintendenten har vi fattat beslutet att undersöka hela källaren.
subdirectory_arrow_right As a result, and in consultation with the head of MIT and the Assistant Chief Con, we have taken the decision to excavate the rest of the cellar.
De avled bäcken som fyller den utan ett ord av samråd.
subdirectory_arrow_right They diverted the stream that fills it without a word of consultation.
Och allt detta utan något samråd eller sanktion från Langley?
subdirectory_arrow_right And all this without any consultation or sanction from Langley?
Jag trodde att det här bara var ett samråd.
subdirectory_arrow_right I thought this was just a consultation.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar