Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

samtycke på engelska

— översättning och exempelmeningar

approval

Jag sa att du lämnat ditt samtycke.
subdirectory_arrow_right I told him I had your approval.

consent

Samtycke krävs för nedladdning av data.
subdirectory_arrow_right consent required for data download.
lägg till

Exampel meningar till samtycke

Varför väntar ni så länge med ert samtycke?
subdirectory_arrow_right Why do you hold off your consent so long?
Men i vår situation är det, enligt skotska lagar, möjligt för två människor att vigas genom uppriktigt och ömsesidigt samtycke.
subdirectory_arrow_right But when there is no minister present... it is perfectly proper, according to the laws of Scotland... for two people to wed each other by sincere mutual consent.
Med hennes samtycke förstås.
subdirectory_arrow_right With her consent, of course.
På det sättet ger ni mig ert samtycke.
subdirectory_arrow_right And that's how you give your consent.
Det här är inget samtycke, det är utpressning.
subdirectory_arrow_right That's not consent, it's blackmail!
Äktenskapet kan bestridas av den part vars samtycke har tvingats fram med våld eller förbigåtts till följd av bedrägligt förfarande.
subdirectory_arrow_right A marriage may be contested... by a spouse whose consent was extorted by violence... or excluded due to error.
Allt går bra så länge hon ger sitt samtycke, och det är vårt ansvar.
subdirectory_arrow_right When we meet with a woman, if she is consenting, and if we can make her consent, then the encounter should be pleasant.
Jag har gett mitt samtycke och hoppas att du lyder din dottersplikt.
subdirectory_arrow_right I gave him my consent and I hope you'll do likewise.
Kejsaren har redan gett sitt samtycke.
subdirectory_arrow_right I've spoken to the Emperor. He's given his consent.
Det förstår du ju? Kör till. Bara jag inte får ångra mitt samtycke.
subdirectory_arrow_right Sure, just do not want to regret in giving my consent.
I början av kriget var jag en av de officerare som lovade honom att utgrävningen inte skulle ske utan hans samtycke.
subdirectory_arrow_right At the beginning of the war, Minister, I was one of the officers that... give him France, his word, that the excavation would not resume without his consent.
Men först när min bror kan stå framför dig och giva dig sitt samtycke.
subdirectory_arrow_right But only when my brother is able to stand before you and give his consent.
Inte utan ägarnas samtycke. Jag äger hälften av tomterna.
subdirectory_arrow_right You can't do that without the consent from the owners.
Jag talade med din far i Monte Carlo och fick hans samtycke på papper.
subdirectory_arrow_right Bridey, I've talked with your father. I saw him in Monte Carlo. And I have his written consent.
Det krävs samtycke av båda undertecknarna, för att göra det ogiltigt.
subdirectory_arrow_right It will take the consent of both signatories to make it void.
Det är inte bestämt. Men jag måste få hans skriftliga samtycke.
subdirectory_arrow_right That's not definite, but I must have a letter consenting to make the broadcast.
Hennes majestäts samtycke erfordras då en Wessex gifter sig, och en gång givet, är hennes samtycke hennes befallning.
subdirectory_arrow_right Her Majesty's consent is requisite when a Wessex takes a wife, and once given, her consent is her command.
I ömsesidigt samtycke...
subdirectory_arrow_right By consent, by mutual consent, by action.
Alla sjuka vi vet om är inne, för resten har vi ungefär 75% samtycke.
subdirectory_arrow_right All the sick ones we know of are in. As for the rest, we had about 75% compliance.
Herr Swearengen, jag tar er tystnad för samtycke.
subdirectory_arrow_right Mr. Swearengen, I will take your silence for assent.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar