Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

sexuell på engelska

— översättning och exempelmeningar

sexual

Sexuell frihet utesluter inte kärlek.
subdirectory_arrow_right Sexual freedom doesn't conflict with love.

sex

Så det är bara en sexuell grej?
subdirectory_arrow_right Are you saying that it's all about sex?
lägg till

Exampel meningar till sexuell

En man som klär sig i kvinnokläder för att uppnå en sexuell förändring eller tillfredsställelse är transvestit.
subdirectory_arrow_right A man who dresses in women's clothing in order to achieve a sexual change or satisfaction is a transvestite.
Jag har en sexuell blockering.
subdirectory_arrow_right I've got a sexual block. It's a thing with me.
Allt detta för att kompensera dina känslor av sexuell underlägsenhet?
subdirectory_arrow_right All this trouble just to make up for your feeling of sexual inferiority?
Jag har näsa för sexuell spänning.
subdirectory_arrow_right I have a very good nose for sexual tension.
Ditt argument innebär en form av sexuell byteshandel som inte längre finns.
subdirectory_arrow_right Your argument implies a form of sexual bartering that no longer exists.
Ni är en kvinna med stor sexuell erfarenhet, tror jag.
subdirectory_arrow_right You are a woman of many sexual experiences, I think.
Slagorden anspelar nu på sexuell fruktan för de röda horderna.
subdirectory_arrow_right Slogans explored now the sexual fear of hordas communist.
En vän säger att det beror på sexuell frustration.
subdirectory_arrow_right A friend tells me that my problem is one of sexual repression.
Han tror att han får henne att söka... sexuell tillfredsställelse annorstädes.
subdirectory_arrow_right He also thinks he may have given her reason... to seek sexual attention elsewhere, but he wasn't able to say how.
Ekonomisk frihet för kvinnor betyder sexuell frihet... sexuell frihet innebär födelsekontroller...
subdirectory_arrow_right Economic freedom for women means sexual freedom, and sexual freedom means birth control...
Om jag inte får sex regelbundet får jag... tankar om sex och att vilja få sexuell tillfredsställelse.
subdirectory_arrow_right If I don't have it at regular intervals, I'll find myself thinking sexual thoughts and craving sexual satisfaction.
Det är därför jag tycker att vi borde ha en sex-regelbok, där det är skrivet och överenskommet, sexuell standardprocedur i samband med dejting, så om det blir ett problem, så kan man bara säga Titta här,
subdirectory_arrow_right That's why I think we need some sort of sexual rule book where it's written down and agreed upon sexual standard dating procedure.
För att samhället har lagt sig i det som bör vara en naturlig utveckling och orsakat en skandalös försening i sexuell aktivitet som leder till sexuella svårigheter tidigt i äktenskapet.
subdirectory_arrow_right Because society has interfered with what should be a normal, biological development, causing a scandalous delay of sexual activity. Which leads to sexual difficulty in early marriage.
SEXUELL EXPLOATERING ÄR INTE SEXUELL FRIGÖRELSE
subdirectory_arrow_right Sexual Exploitation NO sexual liberation
SEXUELL FRIGÖRELSE ÄR INTE SEXUELL EXPLOATERING
subdirectory_arrow_right Sexual liberation IS NO sexual exploitation
Sexuell sadism kan gå hand i hand med sexuell dysfunktion.
subdirectory_arrow_right Sexual sadism can go hand in hand with sexual dysfunction.
Deras aggressiva flört är sexuell spänning. Sexuell vad?
subdirectory_arrow_right She has no idea their aggro-flirting is thinly disguised sexual tension.
Vi älskar dig oavsett vilken sexuell läggning din, av motsatt kön, sexpartner har.
subdirectory_arrow_right We love you no matter what the sexual orientation of your opposite-sex sex partner.
Dessa två bilder var bilder av sexuell natur, och som det visar sig domänen av sex är ett där vi lätt upprörda.
subdirectory_arrow_right Those two images were images of a sexual nature, and as it turns out the domain of sex is one in which we are easily disgusted.
Sexuell preferens, ålder, ras, fetisch, storlek! Sexuell preferens, ålder, ras, fetisch, storlek!
subdirectory_arrow_right Sexual preference age, race, fetish, size.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar