Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

siktar på engelska

— översättning och exempelmeningar

aim

Siktar du en gång till...
subdirectory_arrow_right Aim that fucking thing at me one more time...

sight

Du siktar längs med pipan här.
subdirectory_arrow_right Now you sight along the barrel here.
lägg till

Exampel meningar till siktar

Var försiktig när du siktar, bara.
subdirectory_arrow_right Just be careful where you aim.
L England siktar vi på fåglar som inte skjuter tillbaka.
subdirectory_arrow_right At least in England they aim a decent gun at a bird that can't shoot back.
Du siktar högt.
subdirectory_arrow_right You're an amazing woman, Ada, you aim high.
Du vet att jag aldrig missar nåt jag siktar på.
subdirectory_arrow_right I never miss anything I aim at. You came awful close.
Nästa gång siktar jag lägre.
subdirectory_arrow_right Next time, I'll aim a little lower.
Vi måste lösa det här i kväll och inte vänta tills hans tillstånd försämras eller han siktar bättre.
subdirectory_arrow_right Yeah. Therefore, we must find a solution by tonight. Let us not wait until the condition worsens... or his aim improves!
Det går säkert bra om du hittar ett staket att ta stöd mot när du siktar!
subdirectory_arrow_right This'll sure get the job done, if you can find a fence post to rest it on while you take aim!
Jag träffar det jag siktar på.
subdirectory_arrow_right I hit where I aim.
Du siktar högt.
subdirectory_arrow_right You aim high.
Ursäkta, Chris, men kedjorna gör att jag siktar daligt.
subdirectory_arrow_right I'm sorry, Chris, but these irons spoil my aim.
Så att jag träffar det jag siktar på.
subdirectory_arrow_right So I can hit what I aim at, that's why.
Nej, ta honom innan han siktar.
subdirectory_arrow_right No, just grab him before he takes aim.
Likt en bra jägare, smyger fotografen fram och siktar och skjuter av en bild.
subdirectory_arrow_right Like any good hunter, the photographer stalks, takes aim, and shoots an image.
Vi, vi siktar lite högre
subdirectory_arrow_right We'll aim, aim a little higher.
Ta den med båda och stå bredbent. Sträck armarna mot måltavlan. Då siktar du bättre.
subdirectory_arrow_right So use both hands, spread your legs, get stable, extend your arms to the target and you aim better.
534 }Apan stannar äntligen. 532 }Och Benin siktar en sista gång.
subdirectory_arrow_right The monkey finally stops and Benin takes aim one last time.
Ja. Och så när du siktar, okej? Då är ögat och pilen och det som du vill träffa en rak linje.
subdirectory_arrow_right And when you take aim your eye, the dart and the target form a straight line.
Du kisar som om du siktar på nåt.
subdirectory_arrow_right What look? You're squinting one eye as if you're taking aim with a gun.
Siktar.
subdirectory_arrow_right Take aim.
Ni siktar in er på vårt folk, vi på ert folk.
subdirectory_arrow_right You target our people, we target yours.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar