Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

sinne på engelska

— översättning och exempelmeningar

mind

Sinne om jag ta en titt?
subdirectory_arrow_right Mind if I take a look?

disposition

Han verkar plågas av ett ganska melankoliskt sinne.
subdirectory_arrow_right He seems to have a rather melancholic disposition.

sense

Sinne för humorn är lite annorlunda i detta område.
subdirectory_arrow_right Sense of humor is bit different in this area.
lägg till

Exampel meningar till sinne

Jag talar om skillnader i sinne och ande.
subdirectory_arrow_right I'm talking about the difference in mind and spirit.
Men ett vackert sinne, rik själ och ömt hjärta...
subdirectory_arrow_right But beauty of the mind, richness of the spirit, tenderness of the heart...
Mitt sinne går naturligtvis på det sättet.
subdirectory_arrow_right My mind naturally goes that way.
För ditt sinne, dina känslor, din själ är så fantastiska att det skulle krävas en större hjärna än hela världen för att förstå dig.
subdirectory_arrow_right 'Cause your mind, your feelings, your spirit are so fantastic it would take a mind bigger than the whole world to understand you.
Kampsport ger ett slags disciplin och förenar sinne, kropp och ande.
subdirectory_arrow_right Martial science provides a way of training. It brings mind, body, spirit together.
Som ett tredje sinne.
subdirectory_arrow_right It becomes natural, like a third sense.
Men här har mitt rationella sinne bestridits av andevärlden.
subdirectory_arrow_right But here my rational mind has been... so controverted by the spirit world.
Jag ska varken leva i deras cell eller i mitt eget hjärta. Endast i mitt sinne och min själ.
subdirectory_arrow_right I will live neither in their cell... nor in my own heart... only in my mind... and my spirit.
Jag söker någon med stort hjärta och öppet sinne och en äventyrlig själ.
subdirectory_arrow_right I'm looking for someone with a big heart, an open mind, and an adventurous spirit.
En kvinnas känslighet är hennes sinne.
subdirectory_arrow_right Well, if you ask me, a woman's weakness is her sense of vanity.
Han renade kropp och sinne för att öppna sin ande så att visionen kunde uppenbara sig.
subdirectory_arrow_right He cleansed his body and mind to open his spirit for a vision to enter.
Jag kunde inte låta något komma in i mitt sinne som kunde distrahera mig mig från mitt mål eller vision.
subdirectory_arrow_right See, I could not afford to allow anything to come in my mind that would distract me from my goal and from my vision.
Allt detta börjar komma ur ett sinne som är medvetet om sin egen oändliga natur.
subdirectory_arrow_right All of this begins to come through a mind that is aware of its own infinite nature.
Hans ande och hans sinne kämpar för sin familj.
subdirectory_arrow_right His spirit and his mind Are fighting for his family. Nathan!
I mitt sinne är detta ett slags tveeggat svärd.
subdirectory_arrow_right To my mind are, is this kind of a two edge sword of simultaneously opening up to the new menious world to the world of messages, the world of spirits, the world of entities.
De har förmågan att kontrollera ditt sinne, och att förföra din själ.
subdirectory_arrow_right They have the ility to control your mind, Seduce your spirit.
Sinne, kropp och ande.
subdirectory_arrow_right Mind, body and spirit.
Är han verkligen psykiskt sjuk eller är hans sinne så unikt att vi inte vet vad det ska kallas?
subdirectory_arrow_right Is it really mental illness or is it just that his mind works so differently from most people's that we don't know what else to call it?
Han var redo i kropp, sinne och själ.
subdirectory_arrow_right He was ready in body, mind and spirit.
Det finns inget sjätte sinne, bara fem, och ingen andevärld.
subdirectory_arrow_right Because there is no sixth sense. There are five senses, and no spirit world.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar