Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

själ på engelska

— översättning och exempelmeningar

soul

Själ och kropp ihopknutna igen.
subdirectory_arrow_right Soul and body knitted together.

heart

Sjuk i själ och hjärta.
subdirectory_arrow_right Sick in heart and spirit, in his soul.

mind

Disciplin till kropp och själ.
subdirectory_arrow_right Mind and body discipline, you know.
lägg till

Exampel meningar till själ

Sjuk i själ och hjärta.
subdirectory_arrow_right Sick in heart and spirit, in his soul.
Men ett vackert sinne, rik själ och ömt hjärta...
subdirectory_arrow_right But beauty of the mind, richness of the spirit, tenderness of the heart...
Och han skulle finnas i vartenda hjärta, vartenda sinne... i varenda själ.
subdirectory_arrow_right And he would dwell in every heart, in every mind... in every soul.
Att älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta med hela din själ med all din kraft och av hela ditt förstånd.
subdirectory_arrow_right To love the Lord, your God, with all your heart with all your soul with all your power and all your mind.
Han ger sig i kast med allt med både hjärta och själ.
subdirectory_arrow_right Lots of spirit. Throws himself heart and soul into everything he does.
Att älska Gud med hela ditt hjärta, din själ, ditt förstånd och älska din nästa som dig själv.
subdirectory_arrow_right That you love God with all you heart, your soul, your mind and your neighbor as yourself.
Mellan dina lungor finns varken hjärta eller själ... bara klumpen som utgörs av din svalda börs!
subdirectory_arrow_right Between your lungs, there's neither heart nor spirit, but the lump of your own swollen money bag.
Rädd att vi ska stjäla din renrasiga själ?
subdirectory_arrow_right You're afraid we're gonna steal your soul... your pureblood spirit?
Jag ska varken leva i deras cell eller i mitt eget hjärta. Endast i mitt sinne och min själ.
subdirectory_arrow_right I will live neither in their cell... nor in my own heart... only in my mind... and my spirit.
Jag söker någon med stort hjärta och öppet sinne och en äventyrlig själ.
subdirectory_arrow_right I'm looking for someone with a big heart, an open mind, and an adventurous spirit.
Jag älskar dig av hela mitt hjärta, min själ och min tanke och jag svek dig aldrig.
subdirectory_arrow_right I love you with all my heart, my soul, my mind And I never let you down, alrite
Jag tror inte att hans odödliga själ bryr sig om lite mer division av hans kvarlevor
subdirectory_arrow_right I don't think his immortal soul will mind one more little division to his earthly remains.
Det finns en östafrikansk tro. Kan en mörk själ ta över en ljus själ får den många bonuspoäng.
subdirectory_arrow_right Well, uh, there's an east african version where if a dark spirit can take over the soul of a light spirit, that's like triple bonus points right there.
Den symboliserar hejarklackskonstens hjärta och själ, och ger tur.
subdirectory_arrow_right It embodies the heart and the soul of cheerleading, and it brings the luck of the cheer spirits.
Bronwyn binder du din själ, ditt sinne och kropp med den här mannen?
subdirectory_arrow_right Bronwyn Do you bind your soul, your mind and your body with this man?
Och Gryff, binder du din själ, ditt sinne och kropp med den här kvinnan?
subdirectory_arrow_right And gryff, do you bind your soul, Your mind and your body with this woman
Kropp av min kropp, märg och själ, själ i min själ, till vår ande binda, blod av mitt hjärta, Min tidvattnet, min måne, blod av mitt hjärta, min frälsning, min undergång!
subdirectory_arrow_right Body of my body, marrow and mind... soul of my soul, to our spirit bind... blood of my heart, my tide, my moon... blood of my heart, my salvation, my doom!
Du har ingen själ och en demon själ kan bara besätta en kropp som ingen själ har.
subdirectory_arrow_right You have no soul, and a demon spirit can only possess a body that has no soul.
Men Freddie förde vidare sin själ till en ny generation innan hans hemska bortgång.
subdirectory_arrow_right But Freddie passed on his soul and his spirit to a new generation before he was cruelly taken.
Kropp, själ och ande är förbundna.
subdirectory_arrow_right Body, mind, spirit, remember?
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar