Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

själv på engelska

— översättning och exempelmeningar

themselves

Vi förstör allt själv
subdirectory_arrow_right Themselves drowning. Policestationin River-Line Firefighter department Tyortlton

yourselves

Det är ni själv som tvingar oss.
subdirectory_arrow_right It is yourselves, who compel us to do this.

ourselves

Var och en tar hand om sig själv.
subdirectory_arrow_right We're all out for whatever is best for ourselves.
lägg till

Exampel meningar till själv

Att se på sig själv i spegeln är som att se sig själv tänka.
subdirectory_arrow_right To look at oneself in the mirror is to see oneself think.
För när han i slutet tvingar kvinnan att äta sig själv, äter han också sig själv till döds.
subdirectory_arrow_right But it's cool for my killer to have this modus operandi because when he forces the woman who's really him to eat herself he's also eating himself to death.
Nietzsche skriver: Den som föraktar sig själv respekterar ändå sig själv i egenskap av en som föraktar.
subdirectory_arrow_right Nietzsche says whoever despises oneself... still respects oneself as one who despises.
Hon kunde ha behållit sin sårbarhet för sig själv men hon valde att lämna över sig själv till honom.
subdirectory_arrow_right She could have kept her vulnerability to herself, but she had elected to give herself up to him at random.
Jag försökte trä knuten genom sig själv, och genom sig själv, det pillriga jäkla repet... det är svårt att beskriva att jag inte klarade av det.
subdirectory_arrow_right And then trying to put this knot through itself, and through itself, and this fiddly bloody rope... it is just hard to describe how I couldn't do it.
I början var det Wendys kromosomer som krånglade men på slutet... var det hon själv.
subdirectory_arrow_right Well, in the beginning, Wendy's chromosomes might have been tearing themselves apart, but in the end, she was tearing herself apart.
Vad händer om hon kan äta själv och kan ta hand om sig själv?
subdirectory_arrow_right What happens if she can feed herself, move herself, take care of herself?
Det finns inget nytt att säga. Kvinnan häller bensin över sig själv. Och tänder eld på sig själv.
subdirectory_arrow_right There's really nothing to tell, it's the same thing, the woman pours gasoline all over herself, and then lights herself in fire.
Jag kommer aldrig förlåta mig själv, och jag förväntar mig inte du gör det heller, och jag skulle uppskatta om du kunde lämna oss ensamma för en stund av ånger och självhat.
subdirectory_arrow_right I will never forgive myself, I don't expect you to, either, and I would really appreciate it if you would leave me with Penny for a session of self-criticism and repentance.
Så, jag gissar att goudan bara gick igenom dörren öppnade sig själv, och arrangerade sig själv till en perfekt halv-cirkel.
subdirectory_arrow_right So, I guess that gouda Just walked itself right through the door Sliced itself up, And arranged itself in a perfect semi-circle
Man skulle kontakta sig själv, en del av sig själv som automatiskt skrev till en.
subdirectory_arrow_right It was supposed to be you contacted yourselves, a part of yourselves that automatically wrote.
Inom Frankrikes egna gränser konspirerar Cardinal Richelieu, kungens rådgivare, i hemlighet att gripa makten själv.
subdirectory_arrow_right Within the borders of France itself Cardinal Richelieu, the King's adviser, plots in secret to seize power for himself.
Låt oss se sexualiteten som fusion, man förlorar sig själv som du säger men förlora sig själv i en annan, förstöra sin egen individualitet skulle inte ens ego, i självförsvar, stå emot den impulsen?
subdirectory_arrow_right Well, suppose we think of sexuality as fusion. Losing oneself, as you say, but losing oneself in the other. In other words, destroying one's own individuality.
På den tiden förstod han att samhället var i en kollisionskurs med naturen själv ohållbar på varje nivå och om saker och ting inte förändrades skulle vi förstöra oss själva på ett eller annat sätt.
subdirectory_arrow_right He understood back then that society was on a collision course with nature and itself unsustainable on every level and if things didn't change we would destroy ourselves, one way or another.
Jag lät dem berätta själv Och du inte måste sälja, flicka, sälja den själv
subdirectory_arrow_right I let 'em tell itself And you ain't gotta sell, girl, it sell itself
Att hitta sig själv. Vem i helvete vill hitta sig själv?
subdirectory_arrow_right Who the hell wants to find oneself?
Det var den mest oprydande idén. Att måla av sig själv och se sig själv åldras. Och då ge oss en animation av hans åldrande i vackra målningar.
subdirectory_arrow_right It was the most undecorative idea, taking yourself and watching yourself grow old, and give us an animation of his aging in beautiful paintings, great self-portraits.
Lyssna, han kan vara smittad och inte sig själv så var beredd.
subdirectory_arrow_right Look, he might be infected. He may not be himself. So you need to prepare yourselves.
Att vara sig själv betyder att förmågan att veta förmågan att veta ligger i subjektet. Och subjektet har hög status i kraft av att vara inneslutet i sig självt.
subdirectory_arrow_right You know, ultimately, being oneself means that the faculty of knowing... the faculty of knowing lies within the subject in his head and the subject has such a status by dint of being enclosed within himself,
En gång, när hon själv var omkring åtta år... Grannfamiljen hade en korkad katt, som fastnade överallt.
subdirectory_arrow_right One time she must have been eight-years-old herself the family next door had this stupid cat, kept getting itself stuck places.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar