Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

skada på engelska

— översättning och exempelmeningar

hurt

Skada honom lite grann.
subdirectory_arrow_right Hurt him a Little.

harm

Skada oss och fler lär följa.
subdirectory_arrow_right Harm us, and only more will follow.
lägg till

Exampel meningar till skada

En uppvisning i skräck för alla människor överallt och för evigt som vill skada er eller skada Rom eller skada er kejsare som älskar er.
subdirectory_arrow_right A spectacle of terror to all evil men everywhere and forever who would harm you or harm Rome or harm your emperor who loves you.
Jag tänker inte skada er, ge bara tillbaka min bräda.
subdirectory_arrow_right I will not hurt or harm you. I will not hurt or harm you. Just give me back the board, Lance.
Vill du verkligen skada dom, verkligen göra skada?
subdirectory_arrow_right You really wanna hurt 'em, really do some damage?
Varken Mr Burns eller Mr Trickle har någon intrakraniell skada.
subdirectory_arrow_right Neither Mr. Burns nor Mr. Trickle have any significant cranial injury.
Jag binder dig från att göra skada, Nancy. Skada mot andra människor och skada mot dig själv.
subdirectory_arrow_right I bind you from doing harm, Nancy... harm against other people... and harm against yourself.
Jag binder dig Nancy från att göra skada, skada mot andra människor och skada mot dig själv.
subdirectory_arrow_right I bind you, Nancy, from doing harm... harm against other people and harm against yourself.
Det finns inga bevis för skada, överdos, kvävning eller nåt som förklarar koman.
subdirectory_arrow_right There's absolutely no evidence of bodily injury, overdose, suffocation, of anything that would explain why she was in a coma. Perfect.
Tja... Illa nog för frisedel, men ingen bestående skada.
subdirectory_arrow_right Got an injury bad enough to get out, no permanent damage.
Man begår en handling för att lindra skuldkänslor, ett försök att skada en inbillad fiende, eller en form av hämnd mot dem som berövat en på nåt viktigt, eller utsatt en för narcissistisk skada.
subdirectory_arrow_right An act committed to relieve a pre-existing state of guilt, an attempt to harm an imagined enemy, or a form of revenge against those who have deprived the person of something significant, or somehow inflicted a narcissistic injury.
Som tur var så släcktes den innan den gjorde någon skada.
subdirectory_arrow_right Fortunately, it was dosed before it caused any injuries or damage.
Odell säger att om herr Hearst ville skulle han skada honom här och se den skada han gjort.
subdirectory_arrow_right Ah. Odell say if Mr. Hearst wanted, he'd harm him here, get to see the hurt he done.
I enlighet med fångvårdslagen i Arizona..du är arresterad för angrepp inriktat på att orsaka kroppslig skada.
subdirectory_arrow_right Pursuant to the penal code of the state of Arizona you're under arrest for assault with intent to cause bodily injury.
Skada mellan C-2 och C-4, 45 graders vinkel, identiskt skademönster med Macy.
subdirectory_arrow_right Damage between C-2 and C-4, 45 degree angle, exact same pattern of injury as Macy.
Troligtvis kan den orsaka 120 skada per sekund. med en omedelbar mana burn och en förtrollning som ökar sin uthållighet +80.
subdirectory_arrow_right Apparently it could cause 120 damage per second, with an instant mana burn and an enchantment that boosts its stamina +80.
Prinsen får inte komma till skada, då gör även prinsessan det.
subdirectory_arrow_right Red, you mustn't harm the Prince. What? If you hurt him, you hurt the Princess.
Genom att försöka skada mig har du orsakat din mor stor skada.
subdirectory_arrow_right In trying to hurt me, you'll have caused tremendous damage to your mother.
Vi kanske inte får skada människor men inget säger att vi inte får åsamka ett monster allvarlig skada.
subdirectory_arrow_right We may not be allowed to harm humans, but there's nothing to say we can't do some serious damage to a monster. Aye, comrades?
Miljöskada, spår skada, lok och vagn skada.
subdirectory_arrow_right Environmental liability, track damage, car and locomotive loss.
Inga sårades och minimal skada gjordes på ett träd...
subdirectory_arrow_right No injuries sustained and minimal damage done to a tree... but in an interview with the local media...
Vår plan får inte såra henne. Eller skada hennes egendom!
subdirectory_arrow_right We need a plan that won't hurt her feelings or damage her property.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar