Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

skala på engelska

— översättning och exempelmeningar

range

Vi hade en jordbävning i skala 3-4...
subdirectory_arrow_right We had an earthquake in the 3-to-4-point range.

scale

Skala ett till tio.
subdirectory_arrow_right Scale of one to ten.
lägg till

Exampel meningar till skala

Jag har brunnit för mycket i mina dar, men aldrig i så stor skala.
subdirectory_arrow_right I've carried many a torch, but never on such a large scale.
Mina professionella avgifter är på en fast skala.
subdirectory_arrow_right My professional charges are upon a fixed scale.
Vi ska börja om på nytt, i stor skala.
subdirectory_arrow_right We're gonna start all over again, on a grand scale.
Jag själv kommer att skala väggen i söder.
subdirectory_arrow_right I, myself, will scale the wall to the south.
Det finns bara två personer i Europa som arbetar i så stor skala.
subdirectory_arrow_right There are only two people in Europe operating on a scale large enough to market Radcliffe.
Det som är beundransvärt i stor skala, är djävulskt i liten skala.
subdirectory_arrow_right Let's say what is admirable on the large scale is monstrous on the small.
Du gjorde det ju själv, men du gjorde det på en väldigt liten skala.
subdirectory_arrow_right You did it yourself, only you did it on a very small scale.
På en skala ett till tio hurdan älskare är han?
subdirectory_arrow_right On a 10-point scale, how would you rate him in bed?
Ska man spela skala Och arpeggio
subdirectory_arrow_right You must learn your scales and your arpeggios
När man övar skala Och arpeggio
subdirectory_arrow_right When you do your scales and your arpeggios
Jag tror att jag kan bevisa att verkliga melodier, råa, men melodier ändå bygger på en skala liknande nordisk ventengum ramsor...
subdirectory_arrow_right I believe I can prove that actual melodies, crude, of course but melodies, based on the diatonic scale similar to the Norse Ventengum chants...
Här har vi en större skala.
subdirectory_arrow_right Now, here it is on a much larger scale.
Kopulation i kosmisk skala, universum skallar av gudars skratt.
subdirectory_arrow_right Copulation on a cosmic scale to set the universe ringing to the cheers of the gods.
Om några år frågar vetenskapen efter dem. Då kommer våra experiment att slutföras i gigantisk skala.
subdirectory_arrow_right In a few years, science will ask for the documents and will continue our experiments on a gigantic scale.
Livsform okänd. Uppskattningsvis Mong skala 3.
subdirectory_arrow_right Approximate Mong Scale 3.
Vad vi pratar om här är riktiga fobier... med en hög skala på testet anxiety scale... enligt Krumholtz och Thorensen.
subdirectory_arrow_right What we are talking about here are real phobias... with a high rating on the test anxiety scale... according to Krumholtz and Thorensen.
Full skala.
subdirectory_arrow_right Full spectrum.
I Ukraina finns enstaka rapporter om att EMP:n följts av seismisk aktivitet på en skala lika stor som en jordbävning. 6.5 på Richterskalan.
subdirectory_arrow_right As in the Ukraine, there are scattered reports that EMP here was followed by sismic activity on the scale of an earthquake, measuring 6.5 on the Richter Scale.
På en normal omfattning 1 till 10, jag skulle säga en 6, men på Hotch s skala, ett 11.
subdirectory_arrow_right On a normal scale of 1 to 10, i'd say a 6, but on Hotch's scale, an 11.
År 1851 byggde James Wyld en 18 meter hög modell av Jorden mitt i centrala London, där alla landmassor, hav och berg byggda i skala.
subdirectory_arrow_right Now in 1851, James Wyld installed a 60ft high scale model of the Earth in the middle of London, including all the land masses and the seas and the mountains built to scale.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar